Det största trygghetsprogrammet i modern tid: Socialdemokraternas valmanifest 2018

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Därför presenterar vi nu det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I vårt valmanifest presenterar vi förslag på reformer och prioriteringar inom fyra områden: fler jobb, bättre välfärd, färre brott och starkt internationellt samarbete.

Vi vill inte lämna utvecklingen åt ödet eller marknads­krafterna. Vi vill skapa ett starkare samhälle som förmår göra den klimatomställning, upprustning av säkerheten och försvar av freden och demokratin som krävs för att våra barn ska få leva trygga liv. Ett starkare samhälle, där vi gemensamt anställer de tiotusentals sjuksköterskor, poliser och lärare som krävs…

Läs mer

Svenska djurskyddsregler ska vara obligatoriska vid offentlig upphandling

Det ska vara tydligt att Socialdemokraterna ser till hela landet och alla medborgare. Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen.

Den s-ledda regeringen vill göra det obligatoriskt vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel att ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. För oss…

Läs mer

Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I det starka samhället ger skolan alla barn rätt kunskaper och fritids ge förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid.

Ska kunskapsresultaten fortsätta öka behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra yrkesgrupper i skolan. Idag ägnar många lärare för mycket tid åt andra uppgifter än undervisning som administration, att ställa i ordning klassrum och att lösa bråk på skolgården. Vi vill att lärarna istället ska fokusera på att undervisa våra barn. Lärare ska inte…

Läs mer

I det starka samhället ska inget barn lämnas efter i skolan – men inte heller hållas tillbaka.

Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ska känna sig trygga med att deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara sig i skolan.

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. I det samhällsbygget är skolan en hörnsten. Vi ska ha en skola där alla ungar får tillräckliga kunskaper för att klara sig genom livet, där rätt stöd sätts in i rätt tid och där varje elev får en trygg skolgång och…

Läs mer

Kultur är ingen prydnad, säger Maria Brauer, regionkandidat från Öckerö.

Att bedriva kulturfrågor och kulturpolitik är ingen lätt axelryckning. Kultur handlar om en gestaltning av samhället. Både det som varit, det som är och även vart vi alla är på väg.

När livet förändras, när samhällen och individer utvecklas så gör även kulturen det. Därför är det så viktigt att vi politiskt stöttar kulturarbetet men inte styr. Därför är det viktigt att vi tillåter kulturen att vara fri. Det är kulturens olika uttryck som hjälper oss att förstå vår tid. Regionens fantastiska kulturinstitutionen är en viktig…

Läs mer

Sjukvården ett totalt misslyckande för moderatledda regionmajoriteten

- Det här är ohållbart. Det är dags att byta ut moderaterna i VGR, konstaterar Helen Eliasson (S), gruppledare för S i regionen.

Den styrande moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen (VGR) har misslyckats med mer än 80% av de mål man själv satte upp för sjukvården när man tillträdde efter valet 2014. det visar en granskning som Socialdemokraterna i VGR gjort. Inte minst har köerna till sjukhusen växt kraftigt. När den moderatledda majoriteten (M, L, C, KD och…

Läs mer

LO Västsverige On Tour

Onsdag den 22 augusti i Kungälv
Läs mer

Tänderna får aldrig vara en klassfråga!

Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar du har i plånboken, säger Tomas Angervik, regionkandidat från Mölndal

I dag finns det många som inte har råd att gå till tandläkaren. Det innebär stora problem, både personligt och socialt för många. Det är inte acceptabelt – tänderna för aldrig vara en klassfråga. Vi socialdemokrater tog beslut på kongressen förra året, att påbörja reformen med att ta in tandvården i det nationella högkostnadsskyddet. Jag…

Läs mer

VALUPPTAKT!

Lördagen den 11:e augusti sparkar vi igång valrörelsen! Tillsammans med vårt granndistrikt träffas vi och inspireras av ordförandena Anna Johansson och Patrik Karlsson, försteombudsmännen Catrin Wikblad och Eva-Marie Rasmusson samt partistyrelsens representant Ben Hugosson som kommer att ge oss massor av bra kunskap kring hur man vinner val genom samtalskampanj! Vi inleder på Folkets Hus…

Läs mer

Fackligt-politiskt handslag i Göteborgsområdet: Vi står upp för kollektivavtalet

Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Göteborgsområdet är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, och Patrik Karlsson, ordförande i partidistriktet, i hand på.

Inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket. Här i Göteborg påbörjas Västlänken samtidigt som det byggs bostäder i en fortsatt hög takt. Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens och ser att det under den fortsatta byggboomen behövs arbetskraft från andra länder, men vill att svenska och utländska företag konkurrerar genom kvalité, inte…

Läs mer
facebook Twitter Email