Personal

Adress
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv
Telefon: 0303-102 50
E-post: goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

Catrin Wikblad
Försteombudsman
Mobil: 0725-63 93 42
E-post: catrin.wikblad@socialdemokraterna.se

Ola Johansson
Valkrets- och facklig/politisk ombudsman
Mobil: 070-293 93 45
E-post: ola.johansson@socialdemokraterna.se

Sara Björnson
Verksamhetsassistent
Mobil: 076-10 393 43
E-post: sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Nathalie Besér
Valkretsombudsman, placerad i Stockholm
E-post:  nathalie.beser@riksdagen.se

facebook Twitter Email