Handledarutbildning

Bli en guide och inspiratör!

-utbilda dig till handledare för vår medlemsutbildning

Handledarutbildning för medlemsutbildning steg 1

Handledaren är den som för arbetet i studiecirkeln framåt, förbereder träffarna och ser till att arbetsklimatet blir som bra som möjligt. En guide och inspiratör som delar med sig av sin ämneskunskap och skapar en cirkel där alla kan delta på lika villkor.Under en helg går vi igenom handledningen och studiematerial för Medlemsutbildning steg 1 samt cirkelledarutbildning för ABF. Efter genomgången utbildning kan du hålla Medlemsutbildning steg 1 på hemmaplan i din arbetarekommun. Utbildningen genomförs gemensamt med övriga partidistrikt i Västsverige.

Målgrupp: Nuvarande eller blivande handledare för Medlemsutbildning steg 1
Tid: Den 26-27 januari 2019
Plats: Quality hotel, Vänersborg
Anmälan: 31 december 2018

Antagning till denna utbildning sker i samråd med studieorganisatören/Ak-ordförande i respektive arbetarekommun.

Utbildningen kommer även att genomföras de 9-10 november 2019.

facebook Twitter Email