Grundläggande ledarskap – Att leda en idéburen organisation

Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Det finns litteratur och teorier som beskriver vad det innebär att vara ledare i en idéburen organisation. Utbildningen utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Framtidspartiets intentioner genomsyrar också utbildningen. Syftet med utbildningen är att ge socialdemokratiska förtroendevalda kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft.

Som ledare menar vi samtliga personer med ett uppdrag inom partiorganisationen (medlemsvalda) samt som har offentliga förtroendeuppdrag där man representerar vårt parti (folkvalda).

Grundläggande ledarskap innehåller bland annat:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi och värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Viktigt att veta: Ledarskapsutbildningen löper över ett år på halvfart. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver de obligatoriska internaten.

Utbildningen ges vid flera tillfällen under mandatperioden för att alla förtroendevalda ska ha möjlighet att delta. Under 2018 startar L1A och under 2019 L1B (se tider nedan). Under 2019 startar ”Ledarutbildning steg 2 – Att leda partivänner” som vänder sig till dig som leder en grupp inom partiet (exempelvis en styrelse) eller en grupp kopplat till ett offentligt uppdrag (fullmäktigegrupp, nämndgrupp eller bolagsstyrelsegrupp) eller en grupp inom Svenska kyrkan.

Målgrupp: Du som är förtroendevald, ledamot eller ersättare i kommun, region, distrikt, eller arbetarekommunens styrelse.
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 1000:- för hela utbildningen (Om du är medlem i ett LO-förbund – kontakta partidistriktet då LO ev kan stå för hela kurskostnaden)


Kurstid för L1A:
15 oktober 2018 – 11 oktober 2019, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat 1, 10 -11 november 2018, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019, Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 4-5 maj 2019, Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 24-25 augusti 2019, Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan är stängd. 

 

Kurstid för L1B:
7 januari 2019 – 13 december 2019, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat1, 16-17 februari 2019, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 18-19 maj 2019, Vår grundläggande idé och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 7-8 september 2019, Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 2-3 november, Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan: Senast 30 november 2018

 

Genom att anmäla dig till våra studier, godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.
Läs mer här

facebook Twitter Email