Medlemsutbildning del 2

Medlemsutbildning steg 2 innehåller bland annat:

  • Opinionsbildning
  • Vår ideologi – en socialdemokratisk maktanalys
  • Vår historia – från folkhem till nutid
  • Vår ideologi – en Socialdemokratisk strategi
  • Vår organisation och det parlamentariska systemet
  • Att skriva politiskt

Datum för årets Medlemsutbildning steg 2, som består av sex träffar:
Träff 1 – Måndag 5 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 2 – Tisdag 13 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 3 – Torsdag 22 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 4 – Onsdag 28 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 5 – Måndag 3 december, kl 18:00 – 20:30
Träff 6 – Tisdag 11 december, kl 18:00 – 20:30

Målgrupp: Medlemsutbildning steg 2 vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya som de som varit med i partiet en tid och som tagit del av medlemsutbildning steg 1.
Anmälan: senast 1 november, sara.bjornson@socialdemokraterna.se
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra Strandgatan 2, Kungälv

facebook Twitter Email