fbpx

Spännande och roligt!

"Idag började kongressen, vilket är min första. Något som känns mycket spännande och roligt, men även något förvirrande." så börjar Karolina Roughton sin personliga reflektion över kongressens första dag

Vi har suttit med temagrupper och diskuterat ”Kunskap bygger Sverige starkare”. Det är många engagerade politiker från norr till söder, glesbygd och storstad som ska komma överens om partiets gemensamma riktlinjer för framtiden. Under diskussionerna lyftes bland annat behovet av obligatorisk lovskola för elever som inte klarar kunskapskraven, utfasning av religiösa friskolor, Förbud för skolor att bygga upp köer, blandad elevsammansättning på skolor samt att yrkesprogram på gymnasiet bör göras högskoleförberedande.

Vår delegation lyfte upp vikten av samverkan mellan stat, landsting/region och kommuner då inte landstingens roll nämndes i riktlinjerna. Vi tog även upp att vi vill införa daglig fysisk aktivitet i skola/fritids samt att obligatorisk lovskola bör införas tidigare än åk 8 och 9. Under delen av högre utbildning och forskning lämnade vi in ett förslag till tilläggsyrkande att forskningsanslagen ska fördelas efter ett genus och jämställdhetsperspektiv samt att unga forskare ska ges större förutsättningar inom akademin och erbjudas tryggare anställningar. Detta är en viktig jämställdhetsfråga då det ffa är många kvinnor som lämnar akademin pga otrygga arbetsvillkor. Diskussionerna var konstruktiva och mycket bra och leddes av bland annat Ardalan Shekarabi, Anna Ekström och Helen Hellmark Knutsson.

Nu väntar vi med spänning på vad som kommer ske i plenum

/Karolina Roughton

facebook Twitter Email