fbpx

Årsmöten

Metodmaterial och mallar

Digitala möten – hur går de till?
Här kan du hitta information, tips och stöd i hur ni i din förening/arbetarekommun kan göra ett bra årsmöte. Även digitalt.

Mallar och metodmaterial är förslag och anpassas efter behov.

Om du har frågor eller vill ha mer hjälp, tveka inte att kontakta partidistriktet.

Metodmaterial:

Körschema
Årsmöten innehåller tre delar; tacka och göra bokslut av föregående år – välja och nominera kamrater till förtroendeposter – blicka framåt och planera kommande verksamhetsåret. Det kan vara en utmaning att få till alla delarna på samma möte.
Körschemat behöver innehålla:
– Förberedelser
– Kommunikation
– Genomförande
– Efterarbetet

Arbetsordning för mötet
En arbetsordning som förklarar hur mötet kommer gå till kan vara bra.
Obs! Se över den tillsammans med ert mötespresidium om ni vill göra ändringar/planer hur ert möte ska gå till.

Tips på Zoom-funktioner
För att genomföra digitala möten använder vi Zoom.
Vissa är väldigt bekväma i verktyget medan andra är mer osäkra –
här hittar du tips på vilka funktioner som ni kan använda i zoom

  • Rösta i Zoom – använd ja/nej knappar
  • Talarlista i Zoom – använd ”rasie hand”-funktionen
  • Yrkande/ordningsfråga mm – använd chatten
  • Röstlängden – använd er av deltagarlistan/participants

Sluten omröstning vid personval
Vi rekommenderar arbetarekommunerna att använda sig av EasyVote i det fall det blir sluten omröstning vid personval.
Hör av er till partidistriktet för att få tillgång till och en genomgång av EasyVote. För övriga val används polls i Zoom.

Årsmöteshandlingar
För att göra det enkelt för deltagarna att hänga med i mötet, skicka ut handlingarna via post eller mejl innan så alla hinner läsa igenom. Vill ni ha möjlighet att kunna uppdatera handlingarna fram till mötets start är det en bra idé att dela online.
Behöver ni hjälp med att skicka ut kallelse och handlingar kontakta sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Mötespresidium
Ett bra möte kräver en bra mötesledare. Tänk på att hitta ett presidium som känner sig trygga i att leda digitalt eller har intresset av att lära sig det!
Välj inte enbart mötesordförande utan även en zoom-ansvarig som kan vara teknisk support under mötet samt hålla koll på chatten.

Ni hittar allt metodmaterial och mallar som stöd här!

facebook Twitter Email