fbpx

En högerbudget är inte vad vi behöver i Göteborgsområdet

Västsverige har under högkonjunkturen och de senaste fyra S-ledda regeringsåren utvecklats positivt. Det har byggts fler bostäder än på flera decennier i hela landet. Sysselsättningen har varit rekordhög och tiden för nyanlända att komma i arbete har minskat genom arbetsmarknadspolitiska satsningar. Kommun- och regionpolitiker i Göteborgsområdet har, oavsett färg på majoriteten i kommunerna, sett välfärdsmiljarder…

Läs mer

Nästa statsministeromröstning

Ingen regering innan nyår

Talmannen har lämnat besked om att nästa statsministeromröstning kommer att hållas den 16 januari. Uttalande från Stefan Löfven: – Det är bra att talmannen har en tydlig plan framåt och att processen fortsätter för att Sverige ska få en regering på plats så snart som möjligt. Jag kommer att använda tiden till att göra allt…

Läs mer

Kongressarbetet har börjat

Idag var det hearing inför partikongressen

Kongressombuden Melisa Nilsson och Anton César deltog på partistyrelsens hearing inför partikongressen på temat ”Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige”. De lyfte särskilt två frågor som plockades upp av företrädare från partistyrelsen. – Samverkan mellan skola och arbetslivet redan från tidig ålder – det livslånga lärandet. – Utbilda för framtidens…

Läs mer

Vi har ett resultat!

Röstningen på ombud till partikongressen är avslutad. Här är Göteborgsområdets ombud!

Under två veckors tid har betalande medlemmar i Göteborgsområdets partidistrikt kunnat rösta på vilka kandidater som ska få representera vårt partidistrikt på partikongressen 2019 och röstningen är nu avslutad. 26 kandidater ställde upp och av dessa skulle 9 personer utses till ombud. Resultatet av omröstningen blev att följande åker som GOS-ombud: Ombud Jim Aleberg, Ale…

Läs mer

Rösta på ombud!

Nu börjar det bli högtid att rösta på ombud till partikongressen! Söndag 2/12 stänger röstningssidan! Vill du läsa på om kandidaterna ytterligare, hittar du kandidatfoldern här Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter hör av dig till sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Läs mer

Seminarium om Jämställdhet och Framtidstro i Palestina

Läs mer

Ledarutbildning – Att leda partivänner

Att vara förtroendevald och företräda andra, att vara utvald är något stort. Att dessutom vara utsedd till gruppledare innebär att man tar ledarrollen för sin grupp och ansvarar för att gruppen når sina mål och fungerar bra tillsammans. Som gruppledare finns förväntningar på att man lever upp till ett gott socialdemokratiskt ledarskap. Vid sidan av…

Läs mer

Representantskap för S i VGR

I lördags, den 17 november, var det representantskap för S i VGR. Det beslutades om nomineringar till regionuppdrag, verksamhetsplan och budget. Göteborgsområdet har sex ombud på plats. När regionuppdragen fastställdes fick Göteborgsområdet bland annat följande poster: Janette Olsson, regionstyrelsen Jan Åke Simonsson, gruppledare i Västra patientnämnden Paula Örn, gruppledare Fastighetsnämnden Karolina Roughton, gruppledare i Nämnden…

Läs mer

Dags för Höstmöte!

Varmt välkommen till GO(S) Höstmöte, måndagen den 12/11

Årets höstmöte för Göteborgsområdets partidistrikt äger rum måndagen den 12 november 2018 klockan 17.30-20.00 (registrering och fika från klockan 17.00) på Fars hatt i Kungälv. Alla medlemmar är välkomna! Anmäl dig som åhörare till genom att mejla partidistriktet Endast valda ombud har rösträtt. Förslag till Dag- och arbetsordning höstmöte 2018 Förslag på Verksamhetsplan 2019, förslag

Läs mer

Kostnadsfri influensavaccin för alla över 65 år

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Trygghet kan innebära många saker. Tryggheten i att pengarna inte tar slut innan månaden gör det. Trygghet i en aktiv ålderdom. Trygghet i en stark välfärd med en bra sjukvård och äldreomsorg. Men trygghet är också att vara skyddad från att bli sjuk. Att vaccinera sig är ett av de bästa sätten att skydda både sig själv och sin omgivning mot smittsamma sjukdomar. För att skapa trygghet för fler vill vi socialdemokrater satsa en kvarts miljard för att äldre, men också andra riskgrupper, ska kunna vaccinera sig kostnadsfritt mot influensa.

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. I ett starkt samhälle ska det vara självklart att den som är äldre är trygg. Trygghet är en pension som går att leva på. Trygghet är att du kan leva ett socialt och aktivt liv även när du blir gammal. Trygghet är en bra sjukvård och…

Läs mer
facebook Twitter Email