fbpx

Aylin Fazelian föreslås bli ny distriktsordförande i GO(S)

Aylin Fazelian, riksdagsledamot från Mölndal, föreslås till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Partidistriktet omfattar elva kommuner i Göteborgsområdet; Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Den nuvarande distriktsordföranden Patrik Karlsson meddelade i höstas att han hade för avsikt att lämna ordförandeskapet vid den kommande distriktskongressen i april. Alla medlemmar och delar av partidistriktet har nomineringsrätt och när nomineringstiden gick ut i december fanns det tre nominerade kandidater; Aylin Fazelian, riksdagsledamot från Mölndal, Joakim Järrebring, riksdagsledamot från Alingsås och Jeanette Olsson, regionråd från Stenungsund.

– Vi hade tre mycket kompetenta kandidater nominerade och vi ville träffa dem alla. Samtliga hade tydliga mål med vad de ville med sitt uppdrag som distriktsordförande, säger Benny Andersson, sammankallande i partidistriktets valberedning.

– Det är en förmån att som valberedare få möjligheten att likt Pia Sundhage få välja ut det bästa laget bland de allra bästa, fortsätter han.

Valberedningen har haft samtal med var och en av kandidaterna. Aylin Fazelian hade tackat nej till flera nomineringar men utifrån de nomineringar som kommit in intervjuades även hon och allt eftersom i processen växte tanken om henne som distriktsordförande både hos valberedningen och henne själv.

– Vi enades i valberedningen om att föreslå Aylin Fazelian som ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Aylin må vara ung rent åldersmässigt men hon har lång politisk erfarenhet då hon redan som 15-åring inledde sitt politiska engagemang i SSU. Idag är hon bland annat invald i S-kvinnors förbundsstyrelse och sedan i september är hon även riksdagsledamot, säger Benny Andersson.

– Jag hade först inte tänkt kandidera till ordförande utan valde att tacka nej till flera som frågade om de fick nominera mig. Men när nomineringar trots allt kommit in och valberedningen ville träffa mig, kände jag att det är en ära i sig att vara tänkbar som distriktsordförande. Under samtalen med valberedningen växte min känsla av att jag verkligen har något att tillföra partidistriktet som ordförande. Jag känner en stark vilja att stärka Göteborgsområdet som partidistrikt, säger Aylin Fazelian.

– Jag är både glad och mycket hedrad över att bli föreslagen till ordförande, men jag tänker inte ta ut något i förskott utan väntar med respekt på distriktskongressens beslut i april.

Den 13 april hålls distriktskongress och de 95 ombud som valts från de 11 socialdemokratiska kommunorganisationerna väljer ordförande och distriktsstyrelse. Både Janette och Joakim drar tillbaka sin kandidatur.

Valberedningens förslag på övriga styrelseledamöter är:
Jim Aleberg, Ale, Tomas Angervik Mölndal, Maria Brauer, Öckerö, Eva Carlsson, Partille, Anton César, Alingsås, Margit Hvid, Lilla Edet, Renée Norgren Jeryd, Lerum, Joakim Järrebring, Alingsås, Daniel Kristoffersson, Partille, Rikard Larsson, Tjörn, Patrik Linde, Härryda, Janette Olsson, Stenungsund, Erika Sjöblom, Kungälv och Maria Steen, Kungälv

facebook Twitter Email