fbpx

Aylin föreslås bli ny gruppledare i Regionutvecklingsnämnden

Redan i slutet av augusti berättade Patrik Karlsson att han ämnade att lämna sina uppdrag i regionen och den 19 september valdes Janette Olsson till hans efterträdare i regionstyrelsen. Valberedningen har ikväll enats om att föreslå Aylin Fazelian till ny gruppledare i Regionutvecklingsnämnden.

Aylin Fazelian har suttit som förste ersättare i nämnden sedan valet 2014, samt sitter i regionfullmäktige. Aylin är 25 år, bosatt i Mölndal och har precis avslutat sina studier vid Göteborgsuniversitet. Utöver sina uppdrag i regionen sitter Aylin med i SSU-distriktets styrelse samt S-kvinnors förbundsstyrelse.

Beslutet fattas av regionfullmäktige på oktobermötet.

facebook Twitter Email