fbpx

Bli en guide och inspiratör!

-utbilda dig till handledare för vår medlemsutbildning

Handledarutbildning för medlemsutbildning steg 1

Handledaren är den som för arbetet i studiecirkeln framåt, förbereder träffarna och ser till att arbetsklimatet blir som bra som möjligt. En guide och inspiratör som delar med sig av sin ämneskunskap och skapar en cirkel där alla kan delta på lika villkor.Under en helg går vi igenom handledningen och studiematerial för Medlemsutbildning steg 1 samt cirkelledarutbildning för ABF. Efter genomgången utbildning kan du hålla Medlemsutbildning steg 1 på hemmaplan i din arbetarekommun.

Det finns två olika helger att välja emellan och kursen genomförs som ett externat, vilket innebär att en sover hemma.

Målgrupp: Nuvarande eller blivande handledare för Medlemsutbildning steg 1
Tid: 10-11 mars kl 10-16 eller 17-18 mars kl 10 16
Plats: Ännu ej spikat.
Anmälan: Senast fem dagar före aktuellt tillfälle

facebook Twitter Email