fbpx

Aktuellt

Fem viktigaste om S budgetalternativ 

Välfärd och fördelningspolitik är de viktigaste frågorna i Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2023! Ett förslag som i Riksdagen kommer att ställas mot den SD-budget som M-KD-L-regeringen lagt fram. Eftersom regeringspartierna har majoritet i Riksdagen tillsammans med SD kommer S-budgeten tyvärr inte att gå igenom. 1. Alla påverkas av hög inflation och höga energipriser. Det…

Läs mer

Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!

Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster. Det klimatpolitiska ramverket, med klimatmålen, klimatlagen och klimatpolitiska rådet är reformer som den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört för att styra…

Läs mer

Träffa Göteborgsområdets nya försteombudsman! 

Göteborgsområdets nuvarande försteombudsman Catrin Wikblad går nu vidare i karriären och börjar den 1 december på Uddevalla kommun som HR-partner. Vår nya försteombudsman Begmohammed Derakshande-Tomadj börjar redan idag och går bredvid Catrin i två veckor. Begmohammed är 32 år gammal och kommer närmast från tjänsten som kommunikationsombudsman på Göteborgs partidistrikt, där han jobbade under årets…

Läs mer

Höstmöte 2022

Socialdemokraterna i Göteborgsområdets genomför höstmöte och inspirationsdag lördagen den 19 november klockan 10.00-16.00. Hålltider och program9.00                Fika och incheckning10.00              Öppning av höstmötet – Aylin Fazelian, partidistriktets ordförande10.10              Verksamhetsplan 202312.00              Lunch13.00              Introduktion inspirationsdag13.15              Valbara seminarier, del 114.15              Fika14.45              Valbara seminarier, del 2        15.45              Återsamling16.00              Avslutning Kallelse-till-hostmote-2022Dag-och-ArbetsordningFörslag till verksamhetsplan 2023 Valbara seminarierUnder eftermiddagen kommer du…

Läs mer

Pressen på Irans regim måste öka

Vi fördömer å det starkaste de brutala övergrepp som nu sker mot befolkningen i Iran och särskilt mot de kvinnor och ungdomar som kämpar för sin frihet och sin rätt att leva ett liv utan diskriminering, förtryck och våld.

I över en månad har befolkningen i Iran protesterat mot regimen och för sin frihet.De som går i fronten för frihetskampen är de som själva är starkast utsatta för diskriminering, förtryck och våld – nämligen de unga kvinnorna i Iran. Alla människors rätt till frihet och trygghet är helt grundläggande och det internationella samfundet måste…

Läs mer
facebook Twitter Email