fbpx

val 2018

Kostnadsfri influensavaccin för alla över 65 år

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Trygghet kan innebära många saker. Tryggheten i att pengarna inte tar slut innan månaden gör det. Trygghet i en aktiv ålderdom. Trygghet i en stark välfärd med en bra sjukvård och äldreomsorg. Men trygghet är också att vara skyddad från att bli sjuk. Att vaccinera sig är ett av de bästa sätten att skydda både sig själv och sin omgivning mot smittsamma sjukdomar. För att skapa trygghet för fler vill vi socialdemokrater satsa en kvarts miljard för att äldre, men också andra riskgrupper, ska kunna vaccinera sig kostnadsfritt mot influensa.

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. I ett starkt samhälle ska det vara självklart att den som är äldre är trygg. Trygghet är en pension som går att leva på. Trygghet är att du kan leva ett socialt och aktivt liv även när du blir gammal. Trygghet är en bra sjukvård och…

Läs mer

Landsbygdsmiljarderna – För ett Sverige som håller ihop

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Vi har i vårt valmanifest presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Det gäller också välfärden i mindre kommuner med gles befolkning. Därför går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner.

För att hela Sverige ska stå starkt och ha en välfärd man kan lita på går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner som i många fall har gles befolkning. Förslaget berör 179 kommuner som alla har mindre än 30 000 invånare. Tillskottet motsvarar 50 öre till 1…

Läs mer

Det största trygghetsprogrammet i modern tid: Socialdemokraternas valmanifest 2018

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Därför presenterar vi nu det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I vårt valmanifest presenterar vi förslag på reformer och prioriteringar inom fyra områden: fler jobb, bättre välfärd, färre brott och starkt internationellt samarbete.

Vi vill inte lämna utvecklingen åt ödet eller marknads­krafterna. Vi vill skapa ett starkare samhälle som förmår göra den klimatomställning, upprustning av säkerheten och försvar av freden och demokratin som krävs för att våra barn ska få leva trygga liv. Ett starkare samhälle, där vi gemensamt anställer de tiotusentals sjuksköterskor, poliser och lärare som krävs…

Läs mer

Svenska djurskyddsregler ska vara obligatoriska vid offentlig upphandling

Det ska vara tydligt att Socialdemokraterna ser till hela landet och alla medborgare. Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen.

Den s-ledda regeringen vill göra det obligatoriskt vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel att ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. För oss…

Läs mer

Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I det starka samhället ger skolan alla barn rätt kunskaper och fritids ge förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid.

Ska kunskapsresultaten fortsätta öka behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra yrkesgrupper i skolan. Idag ägnar många lärare för mycket tid åt andra uppgifter än undervisning som administration, att ställa i ordning klassrum och att lösa bråk på skolgården. Vi vill att lärarna istället ska fokusera på att undervisa våra barn. Lärare ska inte…

Läs mer
facebook Twitter Email