fbpx

Vår organisation

Distriktskongress 2021

Göteborgsområdets distriktskongress genomförs digitalt,lördagen den 17 april med start klockan 10:00 Handlingar till Göteborgsområdets distriktskongress: Förslag på dag- och arbetsordning Verksamhetsberättelse 2020 Årsrapporter Motionshäfte Handlingarna skickas ut till valda ombud under vecka 11

Läs mer

Årsmöten

Metodmaterial och mallar

Digitala möten – hur går de till?Här kan du hitta information, tips och stöd i hur ni i din förening/arbetarekommun kan göra ett bra årsmöte. Även digitalt. Mallar och metodmaterial är förslag och anpassas efter behov. Om du har frågor eller vill ha mer hjälp, tveka inte att kontakta partidistriktet. Metodmaterial: KörschemaÅrsmöten innehåller tre delar;…

Läs mer

Metodmaterial och mallar årsmöten

Mallar årsmöte:Mall Arbetsordning för digitala årsmötenMall Dagordning årsmöteMall Kallelse årsmöteÅrsmötesrapport (att skicka in till partidistriktet efter årsmötet)Mallar för Zoom:För att lättare kunna följa med på ett digitalt möte, kan en powerpoint vara ett stödMall Hela årsmötet digitalt ppt presentationMall ZOOM startbild till mötetMall Zoom-tips Referensmaterial:Grundstadgar för Socialdemokraterna

Läs mer

Tankar om socialdemokratisk politik mot segregation

På torsdag är det dags för Tro och Solidaritets andra föreläsning i serien Studier av segregation – erfarenheter från Göteborg, denna gång med Mattias Jonsson, riksdagsledamot från Göteborg. Torsdag 29 oktober klockan 19-21Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Tankar om socialdemokratisk politik mot segregation Föreläsningarna äger rum på Västra Strandgatan 2 i…

Läs mer

Studier av segregation – erfarenheter från Göteborg

Vad är segregation? Vad beror den på? Hur kan den motverkas?

Torsdag 24 september kl 19-21Karwan Faraj, frilansjournalist, har gjort flera dokumentärer för Sveriges Radio. Hur segregationen ser ut i dag och vad jag tror bör göras för att integrera människor Torsdag 29 oktober kl 19-21Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Tankar om socialdemokratisk politik mot segregation INSTÄLLT pga sjukdom! Torsdag 19 november…

Läs mer
facebook Twitter Email