fbpx

Våra företrädare

Vi är vaccinerade!

Vi kan vaccinera oss och därför har vi gjort det! Det kan för enstaka enskilda människor finnas medicinska skäl som gör att den personen inte kan vaccinera sig mot Covid-19. Men den som kan vaccinera bör göra det av ett antal skäl: För sin egen skull för att undvika att bli sjuk, allvarligt sjuk eller…

Läs mer

Utbildning för jobb

I budgeten för nästa år finns många olika satsningar för att fler människor ska få jobb. Efter den moderatledda slakten av Arbetsförmedlingen ökas anslagen så att myndigheten kan fokusera på att stötta alla de arbetslösa som söker jobb. Till exempel 1,2 miljarder kronor på fler och bättre matchningstjänster så att fler arbetssökande ska hitta rätt…

Läs mer

Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

Nomineringen har ett mycket starkt stöd bland medlemmarna i båda partidistrikten.

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten. ”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser…

Läs mer

Liberalerna är ivriga på klick

- men borde resa krav på ökade sociala insatser istället!

Att Liberalerna är desperata med under 3% av väljarstöd är begripligt, men deras allt mer ogenomtänkta förslag för att få genomslag i media känns allt annat än rimligt. Nu senast är det förslag om att vräka familjer till gängkriminella. Det är fel på flera plan och jag återkommer till det. När regeringen nu stadigt vridit…

Läs mer

Oseriöst av (V) att fälla regeringen över ett förslag som inte finns på riksdagens bord – Socialdemokraterna är garanten för det fortsatta bostadsbyggandet!

Tillgången till ändamålsenliga bostäder är helt central för att människor ska kunna leva fria och jämlika. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en grundläggande förutsättning i livet, den trygga platsen för varje individ – ung som gammal. Idag råder ojämlikhet och bostadsbrist på bostadsmarknaden. Därför måste bostadsbristen bekämpas. Därför behöver det byggas…

Läs mer
facebook Twitter Email