fbpx

Riksdagen

Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!

Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster. Det klimatpolitiska ramverket, med klimatmålen, klimatlagen och klimatpolitiska rådet är reformer som den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört för att styra…

Läs mer

Starkare arbetslöshetsförsäkring ger ökad trygghet för vanligt folk

Den 1 maj demonstrerade vi för fred och frihet och mot orättvisor och förtryck. Den 1 maj var också dagen då vi socialdemokrater presenterade en viktig nyhet som kommer stärka Sverige och tryggheten för vanligt folk. Vi går till val på att permanenta den kraftig förbättring av arbetslöshetsförsäkringen som infördes under pandemin. De förbättringar vi…

Läs mer

Distriktskongressen 2022

2021 är lagt till handlingarna, riksdags- och regionlistor fastställda och vi fick sjunga Internationalen tillsammans.

I lördags genomfördes Göteborgsområdets distriktskongress 2022. Mötet leddes med trygg hand av Beatrice Ekelund, försteombudman på Handels avdelning 24 samt Bengt Forsling, chef på LO-distriktet i Västsverige. Kongressen genomförde sedvanliga årsmötesförhandlingar med bland annat fastställande av styrelsens berättelse och med det, lades 2021 till handlingarna. Motioner behandlades och två uttalanden antogs: ett där vi uttalar…

Läs mer

Ukrainas sak är vår!

Det som händer nu är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Ryssland bryter mot internationell rätt när de angriper ett grannland. Ryssland måste omedelbart upphöra med sina attacker och dra sig tillbaka från Ukraina. Det mänskliga lidandet vi nu bevittnar måste få ett stopp. Vi fördömer kraftfullt Rysslands pågående invasion av Ukraina. Den ryska invasionen av…

Läs mer

Pensionerna måste fortsätta att höjas

Det handlar om respekt för de som är med och bygger vårt land.

2022 blir pensionärernas år. Redan vid årsskiftet sänktes skatten för pensionärer när den sista delen togs bort av den orättvisa beskattning som den Moderat-ledda regeringen 2006 – 2014 införde. Bostadstillägget höjdes vid årsskiftet och i augusti höjs det ytterligare. Garantipensionen har höjts tidigare, pensionstillägget har införts, nu vill Socialdemokraterna gå vidare med att införa ett…

Läs mer
facebook Twitter Email