fbpx

Därför är sex politiskt

Varmt välkommen till vårt terrassamtal med Karin Engdahl, regionråd. Ett samtal om könsroller, makt och sexualitet. Samtalet förs över en kopp kaffe på Socialdemokraterna i Göteborgsområdets terrass, Västra Strandgatan 2 i Kungälv, onsdag 7 juni klockan 15:30

Ett av regeringen mål är bättre sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter för människor i utvecklingsländer. Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och tillfredställande sexualliv.

I Folkhälsomyndighetens enkät svarade drygt hälften av ungdomarna i Sverige mellan 16-29 år att de är nöjda med sitt sexliv. Samtidigt behöver jämställdheten förbättras. Idag tar tjejer mer ansvar för preventivmedel och har större kunskap om sexuellt överförbara infektioner än killar. De är också mer utsatta för diskriminering, sex mot sin vilja och kränkningar.

I enkäten uppgav 22 procent av ungdomarna att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året. 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld. Generellt upplever tjejer oftare kränkningar, diskriminering och våld än killar. En annan utsatt grupp är personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

Varför är det så här och hur når vi en jämlik och jämställd sexuell hälsa?

Kom till vår terrass och prata med Karin!

facebook Twitter Email