fbpx

Det största orosmomentet

Privatiseringsreformerna har lett till en alltmer ojämlik fördelning av vård

Den ojämlika vården är ett av de största orosmomenten för mig som regionpolitiker.

De privatiseringsreformer som gjorts de senaste decennierna har lett till en alltmer ojämlik fördelning av vård, mellan stad och land, och mellan olika grupper i samhället.

Som Socialdemokrat anser jag att valfriheten är positiv men är kritisk till den marknadslogik som kommit med högerns privatiseringar. Dessa för oss bort från en jämlik vård. För bara några år sedan så köpte Västra Götalandsregionen en massa BUP-utredningar från privata leverantörer i hopp om att minska köerna. De resulterade i att köerna blev allt längre då BUP fick göra om utredningarna själva. För att de som de köpt var så undermåliga att de inte gick att använda.

På senaste hälso- och sjukvårdsstyrelsen frågade jag just kring det då det är på gång att köpas nya utredningar för att minska köerna. Den här gången känner sig det moderatledda styret sig till freds med att det ska blir korrekt och bra.
– Får verkligen hoppas att det blir bra för alla barn som står i kö till BUP.

Sedan lagen om valfrihet kom har det öppnats fler vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. Men frågan som måste ställas är om tillgängligheten ökat för alla regioninvånare? Jag ser att politiska beslut om privata vårdförsäkringar, vårdval och fri etableringsrätt har ökat vårdutbudet men på bekostnad av behovsstyrningen. Ett exempel på att etableringsfriheten och valfriheten inte fungerar så bra är att UPH-mottagningar (Unga psykiska hälsa). Vi ser hur ojämlikt fördelat det är i regionen. Inom Göteborgsområdet är det god tillgång till UPH-mottagningar som startat upp under året. I Västra HSN området har det redan kommit 9 UPH-mottagningar. Ytterligare en i startgroparna. I resten av regionen är det betydligt svårare att få i gång det hela. Det kommer dessutom signaler om att UPH tar personal från våra BUP-enheter där det redan innan var brist på personal.

Nu behövs reformer som stärker vård efter behov

Vi Socialdemokrater är oroade för att det sker en överetablering i delar av regionen och att delar av regionen har vita fläckar. Detta leder till att barn och unga inte får samma möjlighet till vård beroende på var de bor. Här tycker jag att regionen måste se till att säkerställa att det sker en jämlik etablering i regionen när det gäller sista handsansvaret. Det borde kunna ske inom ramen för lagen för vårdval. Går inte det är det hög tid att den fria etableringsfriheten ses över rejält. För mig är alla barn lika värda oavsett vart du bor, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet.

Nu behövs reformer som stärker vård efter behov! För att kunna ge en behovsstyrd vård så krävs det först en kartläggning. Politiker som styr den offentligt finansierade vården behöver kunna prioritera och rikta resurser. Alla barn behöver en god start i livet, det tycker jag att vi alla borde kunna ställa upp på!

//Tomas Angervik,
ledamot regionfullmäktige och 2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email