fbpx

Framtidens ledare, distansutbildning

Distanskurserna sker i samverkan mellan Socialdemokraterna i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen. Distanskurserna varvar internat som genomförs på folkhögskolan i Viskadalen och ett antal mellanliggande kursuppgifter – individuella och i grupp – som leds av våra handledare.

För att kunna tillgodgöra sig utbildningen är deltagande i första internatet ett krav. För att få intyg efter slutförd utbildning krävs deltagande i minst 75% av internaten och hemuppgifterna.

 • Framtidens ledareOpen this document with ReadSpeaker docReader
  Distanskursen vänder sig till dig som är / vill vara med och utveckla vår rörelse & parti och bli en av framtidens ledare inom Socialdemokraterna i arbetarekommun eller partidistrikt.
  Kursen syftar till att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte.
  Målet är att bidra till utvecklingen i rollen som politisk ledare, ge verktyg och metoder för det politiska arbetet och skapa nya nätverk.Vi går bland annat igenom:

  • Min roll som politisk ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Ideologi & värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Framtidens ledare och det personliga ledarskapet
  • Ledarskapets dilemma

  Tid:
  Internat 1, 30 september – 1 oktober 2017, Politiskt ledarskap & ideologi
  Internat 2, 2 – 3 december 2017, Retorik och det politiska språket
  Internat 3, 17 – 18 februari 2018, Kommunikation som verktyg
  Internat 4, 26 – 27 maj 2018, Det personliga ledarskapet

  Plats: Viskadalens Folkhögskola
  Kostnad: 500:-/internat. För deltagare som är medlem i ett LO-förbund finns möjligheten att få hela deltagaravgiften betald av LO Väst. Det som krävs är att arbetarekommunen är överens med det lokala LO-facket, och sedan meddelar detta till partidistriktet.
  Anmälan:
  senast 1 juni. Antalet platser är begränsat. Urval kan komma att ske efter anmälan.

facebook Twitter Email