fbpx

Förslag till Dag- arbetsordning DÅK 2020

Förslag till Dag- arbetsordning DÅK 2020

Komplettering till handlingarna:
Maria Steen är föreslagen till omval i distriktsstyrelsen. Maria har dock meddelat att hon inte ställer upp till omval, varför valberedningen istället föreslår Johnny Alexandersson på 1 år till distriktsstyrelsen.

facebook Twitter Email