fbpx

Drop-in fika

Under våren har du möjlighet att träffa några av våra ledande politiker i distriktet. På olika veckodagar kan du träffa olika politiker med olika kunskap och erfarenhet. Passa på att komma till partidistriktets expedition någon gång mellan klockan 15 till 18 vid något eller några av nedanstående tillfällen!

9 januari – Jim Aleberg
Ersättare regionstyrelsen, vice ordförande i styrelsen för Närhälsan, vice ordförande i digitaliseringsberedningen, ersättare i personalutskottet, ledamot i distriktsstyrelsen, ordförande Ale arbetarekommun.

16 januari – Ulla-Karin Johansson
Ersättare regionfullmäktige, gruppledare Sjukhusgruppen Väster, Härryda arbetarekommun.

21 januari – Janette Olsson
Regionråd i opposition, vice ordförande personalutskottet, vice ordförande psykiatriberedningen, ledamot i distriktsstyrelsen, Stenungsunds arbetarekommun.

6 februari – Karolina Roughton
Ledamot regionfullmäktige, vice ordförande i nämnden för Hälsan och stressmedicin, politisk sekreterare i regionen, Lerums arbetarekommun.

24 februari – Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot, ordförande i Utrikesutskottet, adjungerad i distriktsstyrelsen. Kungälvs Arbetarekommun

3 mars- Aylin Fazelian
Riksdagsledamot, sedan årsskiftet suppleant i Utbildningsutskottet, tidigare ledamot i Utrikesutskotten. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Mölndals Arbetarekommun

9 mars – Maria Brauer
Ledamot regionfullmäktige, vice ordförande Göteborgsoperan, ledamot Västra hälso-sjukvårdsnämnden, oppositionsråd Öckerö kommun, ledamot i distriktsstyrelsen.

12 mars – Sebastian Aronsson
Ledamot regionfullmäktige, vice ordförande i Styrelsen för rehabilitering och hälsa, ledamot Kulturnämnden. Alingsås arbetarekommun.

Senareläggs – Joakim Järrebring
Riksdagsledamot, ledamot Civilutskottet med ansvar för bostadsförsörjning, ordförande i Socialdemokratiska digitaliseringsnätverket, ledamot i distriktsstyrelsen. Alingsås Arbetarekommun.

Senareläggs – Tomas Angervik
Ledamot regionfullmäktige, 2 vice ordförande i Västra Hälso-sjukvårdsnämnden, ledamot i psykiatriberedningen, ledamot distriktsstyrelsen, Mölndals arbetarekommun.

facebook Twitter Email