fbpx

Du behövs!

- för ett jämställt, tryggare och starkare Sverige

Den svenska välfärden är generell, den omfattar alla i Sverige, men gynnar i synnerhet dig som löntagare.

Ett generellt välfärdssystem är bra för alla, men det är framförallt löntagare som gynnas mest. Detta av den enkla anledningen att den ekonomiska eliten i kraft av sin ekonomiska makt alltid kan köpa sig privat välfärd för sig och sin familj.

En generell välfärd, som finansieras solidariskt, alltså efter förmåga, innebär att den som tjänar mer betalar mer än den som tjänar mindre. Men välfärdstjänsterna, skola, vård och omsorg, fördelas rättvist efter behov. Det utjämnar de orättvisor som stora ekonomiska skillnader annars skapar i ett samhälle.

Välfärdssamhället bygger alltså på solidaritetsprincipen, men det är såklart också ett självklart egenintresse från de som utgör en stor majoritet i det svenska samhället, det vill säga löntagare.

Socialdemokratin är det parti som har stått och alltjämt står för det breda samhället och på löntagarnas sida i sin strävan av att bygga ett solidariskt samhälle där alla människor kan leva fri och jämlika. Möjligheten att genom egen ansträngning kunna förverkliga sina innersta drömmar ska omfatta alla och inte bara de rikaste.

Den socialdemokratiska modellen är också den fackliga modellen. På svensk arbetsmarknad bygger solidariteten på det fackliga löftet som kommer i uttryck i de svenska kollektivavtalen.

Sveriges arbetarrörelse är två grenar på samma träd, den fackliga och den politiska. Det är först när löntagarna går samman, facklig och politiskt, som vi i vårt demokratiska samhälle, kan utgöra en motkraft mot den ekonomiska elitens intressen.

Från slutet på 1980-talet har jämlikheten minskat och de ekonomiska klyftorna ökat. Den ekonomiska eliten har stärkt sin ställning och finansierar en allt lägre grad av välfärden i förhållande till sina inkomster. Kvalitén och omfattningen på skola, sjukvård och omsorg har som konsekvens försämrats.

De senaste 15 åren har dock fler och fler löntagare, framförallt inom arbetaryrken, lockats av en helt annan konflikt än den mellan löntagare och den ekonomiska eliten. Det finns numera en organiserad nationalistisk politisk kraft som vill tona ned konflikten mellan den ekonomiska eliten och löntagare. Istället vill den skapa en konflikt mellan dem som definieras som svensk och dem som inte är svenskar.

Sverigedemokraterna och det nya konservativa block som bildats på högerflanken, driver frågor om att försämra villkoren för de som har det ekonomisk svårast, genom att villkora välfärden, så att den inte längre ska vara generell.

Men, svenska löntagare har mycket litet att vinna på att ta från de fattigaste, oavsett de moraliska aspekterna. Självklart har svenska löntagare mycket mer att vinna på att kräva att den ekonomiska eliten bidrar mer till välfärden, det är där de ekonomiska resurserna finns.

Här har den samlade svenska arbetarrörelsen, både den fackliga och politiska grenen, ett mycket viktigt uppdrag framför sig. Att samla Sveriges löntagare kring behovet av att stärka den svenska välfärdsmodellen.

Det handlar om att stärka kvalitén och omfattningen på välfärden. Men det handlar också om att återupprätta den solidariska finansieringen av välfärden. Det vill säga att den rikaste tiondelen, den ekonomiska eliten, är med och betalar sin beskärda del av bland annat skola, sjukvård och äldreomsorg.

Det bygger på att få löntagare som idag sympatiserar med sverigedemokraterna att inse att de själva har väldigt lite att vinna på att försämra för invandrade. De har mycket mer att vinna på att kräva att den ekonomiska eliten gör rätt för sig när det gäller finansieringen av den generella välfärden.

Välfärden som löntagarnas gemensamma projekt är vad valrörelsen, oavsett vilken politisk fråga vi idag anser att samhället brister på, egentligen i grunden kokar ned till.

Samhället är människans verk, om något är fel kan vi ändra på det tillsammans. Det är demokratins och politikens styrka.

Du behövs! Bli medlem idag https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email