fbpx

En kompromiss som inte ändrar något i praktiken

Diskussionen om den framtida migrationspolitiken och den aktuella frågan om amnesti för ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan avgjordes på söndagseftermiddagen på den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg.
Göteborgsområdets socialdemokrater var det enda distrikt som hade högre ambitioner och en annan vilja när det gäller detta område.
Flera av våra ombud yrkade för amnesti för de afghanska flyktingbarnen.
Den kompromiss som partistyrelsen presenterade för kongressen godtogs av samtliga de som före kongressen krävt att regler om permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening åter ska gälla i Sverige.
Kompromissen handlar om att Sveriges princip skall vara att vi ska ha permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening men att vår politik inte kan vara väsensskild från övriga EU. Vilket i praktiken innebär att om inte EU byter riktning så gör inte Sverige det heller. Förutsättningarna för en sådan förändring är mycket dystra.
Hållningen påminner om den partiet har i frågan om republik. I princip är vi för men så länge det inte finns någon större opinion för det så är vi nöjda med det statsskick vi har.
Att vara en humanitär stormakt innebär inte att bara ha goda principer, det handlar också om att följa dem.
facebook Twitter Email