fbpx

En mörk dag för Sverige.

Ulf Kristersson har valts till ny statsminister. Det blir 4 år av Sverigedemokratisk politik, som M/KD/L ska genomföra.

Det blev värre än vad vi trodde. Listan kan göras lång, men låt mig några exempel på vad som väntar:

-Visitationszoner ska införas. I utsatta områden ska polisen visitera människor helt utan brottsmisstanke. Ett tydligt rasistiskt förslag som forskning visar inte minskar kriminalitet, utan istället ökar otryggheten. Om man stoppar fler personer i fattiga områden, där många med utländsk bakgrund bor, riskerar man att urholka förtroendet för polisen och hela samhället.

– Människor ska utvisas mot bakgrund av ”bristande vandel, alltså levnadssätt. Den kommande regeringen definierar sådana personer som till exempel prostituerade eller missbrukare. Ett absurt förslag som slår mot de mest utsatta i samhället. Dessutom ska myndigheter och kommuner vara tvungna att anmäla personer som lever i Sverige illegalt till polisen och Migrationsverket.

Är detta en liberal, borgerlig regeringspolitik?
Knappast. Det är en illiberal, högernationalistisk regering som inför ett misstänksamhet- och angiverisamhälle med etnicitet som grund.

(S) röstade förstås nej i omröstningen idag.

Vi kommer inte vara tysta eller passiva när den nya regeringen kränker mänskliga fri- och rättigheter, slaktar välfärden eller klimatet. Vår kamp är för ett humant Sverige som löser problemen som ett enat samhälle. Den kampen är alla goda krafter välkomna att ansluta – också Liberalerna om de blir liberala igen.


Aylin Fazelian
Ordförande Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

facebook Twitter Email