fbpx

En personlig kongressreflektion

Att vara kongressombud är inget lätt uppdrag. Det är ärofyllt, stort och, faktiskt, rätt så krävande. Det är nämligen inte att bara att åka upp på kongressen, utan det började med att det krävdes ett gediget förarbete av oss alla.

Kongressen skulle behandla två olika textdokument: ”Kunskap för framtiden” och ett organisatoriskt reformprogram ” Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin”. Träffarna innan kongressen, delegationsträffarna, hade vi för att kunna fördjupa oss i texterna, diskutera ihop oss, samt komma fram till förslag på förbättringar och ändringar. Delegationsträffarna har varit viktiga för att få en gemensam syn på dokumenten. Det var också här vi fick idéerna till våra yrkanden.

Kongressen genomfördes den 22-24 mars i Örebro.
Efter finstämt invigning med tal av partisekreteraren Lena Rådström Baastad och musik, startade diskussionen om det organisatoriska programmet.
Renée Norgren Jeryd var först upp i talarstolen från oss med ett yrkande om att tonvikten måste ligga på att vi är en folkrörelse och inte ett kampanjparti. Många talare var uppe med samma synpunkter. Sent på eftermiddagen var sedan jag uppe och pratade mig varm för en digital AK-handbok. En handbok för arbetarekommuner med det mesta matnyttiga en behöver som AK-styrelse så som dagordning, befattningsbeskrivningar, policys och stadgar.
Det blev en lång debatt som inte hanns klart till middagen utan fick ajourneras för mat och efterföljande allmänpolitiska debatt.

Under den allmänpolitiska debatten hade varje delegation fått ett antal talare tilldelade sig utefter distriktsstorlek. Sammanlagt var det var 69 personer på talarlistan, Göteborgsområdet hade två. Renée som lyfte bostadsbristen och jag pratade om kompetensutveckling och digitalisering.

Efter den allmänpolitiska debatten återupptogs sedan eftermiddagens diskussioner på det organisatoriska programmet, där bland annat Lena Orstadius från oss,  yrkade på borttagning av ett antal negativa meningar. Passet avslutades först vid ettiden på natten efter ett antal voteringar och rösträkningar.
Vi hade då också hunnit lyssna på både TCO och Sacos respektive ordförande.

En kort sömn åtföljdes på lördagen av ett mycket inspirerande tal av Stefan Löfven. Sedan startade diskussionen upp kring avsnittet Kunskap för framtiden. Vår delegation var aktiv och var uppe i talarstolen flera gånger. Katarina Bosetti Kristoffersson yrkade på att delade turer skulle upphöra. Ett yrkande som vann omröstningen mot partistyrelsen!

Anton César pratade om att införa 25/4, ett intagningsalternativ till högskolan och senare även om hybridutbildningar. Melisa Nilsson var uppe och ville förtydliga vad som menades med regioner, Elpida Georgitsi från Mölndal pläderade sig varm för att undersköterskor ska få en yrkeslegitimation och Paula Örn yrkade på att föräldrar skulle ha möjlighet till utökad tid i förskolan. Detta blev också bifallet efter jämkande med partistyrelsen.

Lördagskvällen avslutades med kongressfest. Det åts en god middag och några av oss tog ett par danssteg, men sedan var det sängen som gällde.

På söndagen fick vi starta en timme tidigare för att hinna avsluta området Kunskap för framtiden. Därefter startade en kick-off med inspirerande tal för EP-valet.

Frans Timmerman från Holland beskrev situationen i Europa där flera länder idag styrs av icke demokratiska partier. EP-valet blir mycket viktigt eftersom det kommer visa om man fortsatt kommer kunna fortsätta föra en politik för ökad demokrati och fackliga rättigheter som ger den europeiska arbetsmarknaden vettiga arbetsvillkor och en självklar arbetsmiljö.

 

Jag kan konstatera som delegationsledare att ombuden från Göteborgsområdets partidistrikt har varit helt lysande! Vi hade flera yrkanden som bifölls eller förhandlades fram tillsammans med partistyrelsen.

Flera i delegationen gjorde sitt första framträdande i talarstolen inför storpublik. Det märktes inte, men kommer märkas framöver där alla i delegationen åker hem med ett ökat självförtroende. Underbart!

Ett stort tack till Sara, Ola och Catrin på kansliet och även till alla medlemmar som gav oss förtroendet att delta på kongressen.

/Jim Aleberg delegationsledare och ombud

facebook Twitter Email