fbpx

En slags milstolpe där vi omvärderar och utvecklar vår politik

Mitt i den politiska gärning som vi som är förtroendevalda håller på med, går på möten, fattar beslut, står på torget eller knackar dörr, så kommer en kongress. En slags milstolpe där vi omvärderar och utvecklar vår politik.

Den här kongressen startade i ett dämpat modus med anledning av terrorattacken i Stockholm. Kongressens ombud och partistyrelsen, ofta de två ”koalitioner” som debatterar om framtidens politiska vägval, blev på denna kongress mer kompromissvilliga, mer kärleksfulla mot varandra. Vi alla förstod stundens allvar, vikten av sammanhållning, tydlighet och ansvar för trygghet i en ny tid.

Vår delegation i Göteborgsområdets partidistrikt har förberett sig genom möten, fördelning av ansvarsområden, kunskapsinhämtande och nätverkande med andra delegationer. Det det gav resultat och det syntes i media. Våra ombud uppmärksammades i DN, SVT, GP, MP och flera andra lokaltidningar. Inte minst gav vår inställning i frågan om migrationspolitiken eko. Vi stod upp för en humanare migrationspolitik som sträckte sig lite längre än den partistyrelsen föreslog. Den sträckte sig lite längre än de andra delegationernas, den sträckte sig längre än de övriga kongressombuden. Delegationen sattes naturligtvis under press från de föredragande i partistyrelsen, vilket är helt naturligt. Men jag kan stolt rapportera att inget, INGET, av våra ombud vek en tum från den inslagna vägen. Dom drev frågan om permanenta uppehållstillstånd och amnesti för flyktinggrupper och dom gjorde det med ackuratess.

Jag är övertygad om att om någon frågar något av våra ombud efter kongressen om vad dom var mest nöjda med, så blir svaret; att vi drev frågan om en humanare migrationspolitik, att vi tog den frågan längre än någon annan på hela kongressen! Och att vi kraftigt lyckades förbättra avsnittet om ”Ett starkt rättsamhälle” som bland annat innehöll en nollvision mot mäns våld mot kvinnor samt att vi fick partistyrelsen att skriva in i riktlinjerna att vi till kommande val ska ta fram ett kulturpolitiskt program.

Troligen kommer man också att svara att det var den kongressen som vår partiordförande, Stefan Löfven, i första hand inte var partiordförande, utan statsminister och inte bara ”vår” statsminister utan hela Sveriges statsminister. Det fanns en gång ett märke med en hand där det stod ”Rör inte min kompis”, idag kan vi med glädje och stolthet sätta på oss märken där det står ”Rör inte min statsminister”.

Han visade stor styrka och handlingskraft i samband med terrorattacken vilket har satt honom på den politiska kartan som en stor statsman.

Jag är lika stolt över min statsminister som jag är över våra ombud från Göteborgsområdets partidistrikt. Vad ska man säga när ett av ombuden vänder sig om till mig och säger, de va la gott, nu blir det fred på jorden, när hon fått bifall på flera av sina yrkanden från partistyrelsens föredraganden, i detta fall Anders Ygeman. Då är det svårt att inte bli lite tårögd och känna att nu märker dom att med politik, goda argument och hårt arbete, kan man på fredligt sätt förändra världen. Det är mer än någon terrorist någonsin kommer att förstå, och det är så fantastiskt.

Nu är kongressen avslutad, och dom tusentals förslag och tusentals motioner som behandlats har nu ändrat form och kommit ut ur den kongressal, efter debatt och votering, som nya politiska riktlinjer för en trygghet i en ny tid. Jag har haft förmånen att få vara delegationsledare för Göteborgsområdets partidistrikts fantastiska ombud. Det har inte varit tråkigt en enda sekund. Nu fortsätter vi där vi slutade när vi låste in oss i kongressbubblan den 8-12 april på Svenska Mässan i Göteborg. Nu ska vi gå på möten, fatta beslut, stå på torget, knacka dörr. Fram för allt ska vi, som ett av våra ombud sa till mig, forma framtiden och skapa fred på jorden – så enkelt!

Avslutar med att tacka partidistriktets fantastiska personal, Catrin Wikblad, Sara Björnson, Ola Johansson. Ni är det nav som hjulet snurrar runt. Väloljat, starkt och stabilt.

Tack också alla ombud: Janette Olsson, Aylin Fazelian, Karolina Roughton, Maria Brauer, John Skoglund, Solveig Hallin, Tomas Angervik, Dennis Lindberg, Jessica Nordberg och Soraya Zarza Lundberg. Det var ni som gjorde det!

Patrik Karlsson (S) som i stolt

Delegationsledare

facebook Twitter Email