fbpx

Ett givande besök hos polisen

”Ett mycket givande besök på Polisen i Kungälv idag. Bra samtal om polisens situation, omorganisation och utmaningar” säger Kenneth G Forslund, riksdagsledamot från Kungälv.

Under måndagen besökte Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i Utrikesutskottet, polisen i Kungälv. Det var ett givande besök där Kenneth fick möjlighet att lyssna på och prata med både Ledningsgrupp, Utredare och poliser i yttre tjänst.

Mycket har hänt, och händer, inom polisens organisation. En större omorganisation 2016 ändrade polisdistriktets område så att Kungälv och Ale slogs ihop till ett polisdistrikt. Trafikärenden handhas nu lokalt medan exempel Grova brott, våld i nära relationer och bedrägerier fortfarande handskas på särskilda enheter belägna i Göteborg.

I budgeten i år tar regeringen ytterligare steg för ett tryggare samhälle och en hållbar framtid, då polismyndigheten ges ytterligare 700 miljoner redan för i år. Vilket möjliggör för myndigheten att öka antalet anställda.

Det märks en viss frustration över det hårdnande klimatet i samhället och den utsatthet som polisyrket innebär. Även i mindre städer som Kungälv och Ale finns det områden där familjer och ungdomar bestämmer sig för att detta är ”vårt” område och istället för att ta hjälp av, kastar sten och skällsord på poliser. Respekten för myndigheter och vårt gemensamma samhälle är låg i en del grupper. För att motverka denna utveckling så krävs samverkan mellan olika myndigheter som skolan, socialen och polisen. Men även att polisen är mer synlig. Att man jobbar förebyggande mot struktur och organisation och inte enbart mot enskilda individer.

Men en stor skillnad mot exempelvis Storgöteborg är att folk fortfarande vågar prata med polisen här om det händer något.

”En kompetent och engagerad personal med fokus på lag, ordning och trygghet i Kungälv och Ale”, säger Kenneth G Forslund efter träffen.

 

 

facebook Twitter Email