fbpx

Funktionsutbildning

Våra funktionsutbild­ningar riktar sig till dig som har uppdrag inom din arbetarekommun eller S-förening i mån av plats.

Våra arbetarekommuner är basen i vårt folkrörelseparti och även under ett valår måste vi stärka de förtroendevalda i partiet. Utbildning ger kunskap och skapar trygghet i rollen som förtroendevald i partiorganisationen. Våra funktionsutbild­ningar riktar sig till dig som har uppdrag inom din arbetarekommun eller S-förening i mån av plats.

Funktionsutbildningarna genomförs samlat under ett veckoslut på Viskadalen. Vi blir många då detta är en gemensam satsning för hela S i Väst. Vi inleder helgen gemensamt på temat ”Styrelsens gemensamma ansvar”. Därefter delar vi upp oss i de sju olika funktionsutbildningarna:

  • Ordförande
  • Kassör/revisor
  • Sekreterare
  • Facklig ledare
  • Studieorganisatör
  • Valberedare
  • Ledamot/ersättare
  • Hur tänker redaktörerna?

Mot slutet återsamlas alla för en gemensam avslutning.

Målgrupp: Förtroendevalda med uppdrag inom arbetarekommunen (eller S-förening i mån av plats)
Tid: Fredag 20 april kl 18.00 – söndag 22 april kl 16.00
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 500:-
Anmälan: Senast 23 mars, sara.bjornson@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email