fbpx

Ge Kungälvs sjukhus en nystart – skriv av gamla underskott

PRESSMEDDELANDE

Den pressade situationen för Kungälvs sjukhus slår hårt mot såväl personal som patienter. Den utvecklingen måste vändas och det måste ske nu. Ett första steg är att skriva av sjukhusets underskott och ge verklighetsförankrade villkor att klara uppdragen under 2019. Det kravet ställer Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vid morgondagens möte med regionstyrelsen.

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ett besvärligt läge, både vad gäller ekonomi och verksamhet. I pengar handlar det om ett samlat underskott på drygt 1,2 miljarder. De åtgärdsplaner och sparpaket som aviserats räcker för att täcka lite drygt hälften.

Bokslutet för 2018 visar ett underskott för Kungälvs sjukhus på nästan 40 miljoner kronor. Och 2019 har inte börjat bättre; efter årets två första månader är underskottet 27 miljoner kronor, och prognoserna pekar på fortsatt utförsbacke.

– De här är underskott som ska hämtas hem genom sparåtgärder och det ligger som en våt filt över Kungälvs sjukhus. Det är oerhört naivt att tro att det kan ske utan att det leder till längre köer och försämringar för personalen, säger Ulla-Karin Johansson (S), vice ordförande i styrelsen för Sjukhusen i Väster, där Kungälvs sjukhus ingår.

Redan innan sparpaketen för 2019 aviserades har larmrapporter från facken, om en ohållbar arbetsmiljö, avlöst varandra. Det berättas om personal som flyr fältet, om anställda som sliter ut sig och jobbar sig sjuka och om svårigheterna att rekrytera ny personal. Konsekvenserna för patienterna är tydliga: Köerna till behandling och operation växer och accelererar, överbeläggningar på sjukhusen ökar, och väntetiderna på akuterna är oacceptabelt långa.

Socialdemokraterna ser en överhängande risk för såväl ökad personalflykt som ytterligare försämrad tillgång till vård för patienter när sparpaketen slår igenom.

– Att ge regionens sjukhus i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och öka tillgänglighet och kvalitet och samtidigt ställa krav på minskade personalkostnader, är en ekvation som är närmast omöjlig att lösa. Ska köerna kortas krävs fler vårdplatser. Ska personalen orka jobba kvar krävs förbättrade arbetsvillkor och tillräckligt antal med rätt kompetens. Inget av detta går att förena med de ekonomiska villkor som det borgerliga regionstyret ger sjukhusen, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den nedåtgående spiral som Kungälvs sjukhus har att tampas med är en direkt följd av flera års underbudgetering av det moderatledda regionstyret. Det är därför rimligt att den borgerliga ledningen tar konsekvenserna av sitt handlande, skriver av gamla underskott och ger sjukhusen en rimlig chans till nystart.

– Det finns självklart mycket att göra på kostnadssidan. Det handlar till exempel om att minska dyra köp av privat vård, se över och effektivisera organisationen och att anställa egen personal istället för att hyra in för uppemot tredubbla kostnaden. Men för att klara det krävs att sjukhusen får näsan över vattenytan, säger säger Janette Olsson, oppositionsregionråd för Göteborgsområdet (S).

facebook Twitter Email