fbpx

Höga elpriser och vägen framåt

Många med rörligt elpris drabbas nu av höga elpriser. Men föga hjälper det att skylla på regeringen eller drömma om kärnkraft.

Efter Fukushima så höjdes säkerhetskraven för befintliga kärnkraftverk i hela världen. Eftersom två av Sveriges reaktorer, Ringhals 1 och 2, inte klarade säkerhetskraven och ägaren Vattenfall inte såg någon lönsamhet i att investera i ökad säkerhet så avvecklades dessa av rent marknadsmässiga skäl. Beslut om detta fattades 2015.

Samtidigt har investeringar i vindkraft ökat i sådan omfattning att Sverige inte haft, i vart fall inte i modern tid, så stora elöverskott som vi har nu. Vi nettoexporterade 2020 25 TWh samtidigt som vår egen förbrukning ligger på ca 140 TWh.

Sveriges elnät är sammankopplat med våra grannar i närområdet, vilket möjliggör export och import och skapar en elmarknad där tillgång och efterfrågan sätter priset.

Just nu är energipriserna höga i hela Europa och eftersom elen köps på en marknad så stiger priserna även i Sverige, den extrema kylan i Sverige har också ökat den inhemska efterfrågan över det normala.

Problemet är alltså inte Sveriges elproduktion, det är övriga EU som har större behov än de själva producerar som är huvudproblemet. Köldknäppen är lök på laxen.

Sveriges allvarligaste brist här och nu är den bristande överföringskapacitet inom landet. Av den anledningen förstärker Svenska kraftnät överföringskapaciteten inom Sverige. De planerar att de kommande 10 åren investera ca 50 miljarder kronor i transmissionsnätet genom reinvesteringar och nyinvesteringar, och 17 miljarder kronor den kommande 3-årsperioden.

Vi behöver dock öka vår produktionskapacitet av el eftersom behovet kommer öka med anledning av klimatomställningen.

Som konsument borde frågan vara enkel, vill du köpa dyr kärnkraft eller billig förnybar kraft?

Men, den som ropar på ny kärnkraft måste inse två saker.

1. Ny kärnkraft tar minst 10 och snarare 20 år att färdigställa, det är alltså ingen snabb lösning för ökad produktion.

2. Kärnkraft är i jämförelse med sol, vind och vatten, en mycket dyr el att producera.

Så, första prioritet är att öka överföringskapacitet inom landet.

Steg två för att möta ökad elkonsumtion står mellan investeringar i billig förnybar kraft ihop med ökad förmåga att balansera och lagra energi i exempelvis vätgas, eller dyr el i form av ny kärnkraft om 10-20 år.

Som konsument borde frågan vara enkel, vill du köpa dyr kärnkraft eller billig förnybar kraft?


Göteborgsområdets socialdemokratiska riksdagsledamöter

Kenneth G Forslund
Paula Örn
Joakim Järrebring

facebook Twitter Email