fbpx

Kongress, dag två

Val av ny partiledare, samt temaområde ”Vi bygger landet tryggt”

Kongressens andra dag började efter några få men välbehövliga timmars sömn. På programmet under dagen stod valet av ny partiledare, samt området ”Vi bygger landet tryggt”, som handlar om äldreomsorgen, vård efter behov, skola efter behov och kulturprogram.

Valet av partiordförande var historiskt. Senast Socialdemokraterna valt en ny partiledare på ordinarie kongress var 1969 då Olof Palme valdes. Valberedningens sammankallande, Elvy Söderström, berättade att det varit en fantastisk process där tiotusentals medlemmar runt om i landet varit med och deltagit. Samtliga av landets 26 partidistrikt nominerade Magdalena Andersson. Det kändes i salen, det var starkt och fint, och det var många i salen som inte kunde hålla tillbaka en tår.

I sitt första tal som partiledare för Socialdemokraterna listade Magdalena sina tre huvudprioriteringar:
-Ta tillbaka kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Du ska vara trygg med att välfärden finns där när du behöver den.
-Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.
-Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och stoppa kriminaliteten som förgiftar hela vår samhällsgemenskap. Vi ska säga som det är och göra det som krävs.

Jag är enormt taggad att leda vårt stora och stolta parti.

Magdalena Andersson är Socialdemokraternas andra kvinnliga partiordförande i partiets historia och om några dagar förhoppningsvis även landets första kvinnliga statsminister.

I delegationen var det Patrik Linde, Lena Dahlqvist och Ida Melin som var ansvariga för dagens största områden. Lena och Ida ledde arbetet när vi debatterade äldreomsorgen, pensioner och tandvården, och Patrik tog hand om skolfrågorna.

Karensavdraget var en het fråga där ombuden och partistyrelsen möttes i en kompromiss. Karensavdraget ska utredas skyndsamt i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom inte ska drabba olika yrkesgrupper orättvist.
Övriga beslut var bland annat att 1177 ska drivas i offentlig regi för att säkra att kommersiella intressen inte påverkar de råd och upplysningar som ges, äldreomsorgen ska vara i världsklass och delade turer ska avskaffas.

Att tänderna ska tillhöra kroppen, var ytterligare en het fråga på området. Tandvårdsfrågan blev hänskjuten till redaktionsutskottet med inriktning på en tandreform. Beslut tas under helgen när redaktionsutskottet kommit tillbaka till ombuden med förslag på skrivning i riktlinjerna.

Under kvällen debatterades skolpolitiken och studier. Kongressen tog beslut om att förbjuda vinstuttag i skolan. Vi vill fortsatt ha friskolor, valmöjligheter och skolval – men i svensk skola ska fokus vara på kunskap och bildning, inte vinstjakt. Övrigt så beslutade kongressen att utöka CSN och stärka studiestödssystemet, vilket är ett bra steg framåt för Sveriges studenter.

Dagen avslutades med kongressens kulturdebatt där frågor som avgiftsfri kulturskola debatterades, enprocentregeln som ska tillämpas på alla offentliga byggnader och om idrottsföreningarnas status som en av Sveriges största ideella föreningar.

facebook Twitter Email