fbpx

Kongressens dag tre

En lång och intensiv dag

Kongressens tredje dag blev lång och intensiv. Under temarubriken ”Vi bygger ett land som håller ihop”, debatterades det kring våld i nära relationer, klimatet, migration, ekonomiska frågor, infrastruktur och lite till. Ulrika Winblad och Tomas Angervik var de från GOS delegation som hade huvudansvaret för dagens områden.

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas. Restriktionerna för män som dömts behöver bli tydligare även efter avtjänat straff. Kontaktförbud ska användas mer frekvent och överträdelser ska bestraffas. Skyddat boende i offentlig och ideell regi för kvinnor behöver stärkas och ska inte privatiseras. Kvinnojourerna behöver ges resurser långsiktigt.

Vi har bara ett jordklot. Kampen för en hållbar klimatpolitik kan inte vänta, vi måste agera snabbt. Vi behöver skarpa förslag så att vi når de gemensamma mål vi satt upp, både nationellt och Parisavtalet. Jämför vi partiet idag med ett antal år sedan är vi en mycket bättre och mer ambitiös klimatpolitik, vi ska bli Sveriges första fossilfria välfärdsland. Samtidigt såg vi flera bra förslag för att påskynda omställningen: fasa ut klimatskadliga subventioner och att få ett slutdatum på fossila bränslen, men kongressen tyckte annat. En ytterligare ambitionshöjning var möjlig, men vi tog inte den chansen utan kongressen valde att gå på partistyrelsens förslag.

Partivänner, det svaga samhället har nått vägs ände

Under förmiddagen höll Magdalena Andersson sitt installationstal. Magdalena pratade om att vi inte ska skänka bort framtidens jobb, och att de jobben inte bara finns inom industrin utan att det även kommer behövas någon som bygger alla de nya fabriker, bostäder och annat som krävs när nya arbetsplatser växer fram. Hon pratade också om att den facklig-politiska samverkan har en central roll i klimatomställningen och hon lyfte vikten av att i Sverige ska svenska lagar och kollektivavtal gälla.

Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge!


Kongressen gästades under dagen av både Olaf Scholz, från SPD, och Lisa Nåbo från SSU-förbundet.

Olaf Scholz, SPD – Socialdemokraterna i Tyskland. Olaf blir snart ny förbundskansler i Tyskland efter att SPD gått från att i våras ha varit tredje största parti i opinionsmätningarna till att vinna valet. I tysk politik ses han som en nordeuropeisk socialdemokrat som åsiktsmässigt står nära Socialdemokraterna i Sverige och Norden. Det finns många likheter mellan Olaf Scholz och Magdalena Andersson, den långa partierfarenheten, erfarenheten som finansminister och deras ideologiska grund.

Lisa Nåbo, SSU-förbundet, uppmanade kongressen och partiet att agera tydligare för att rädda klimatet. Hon sa att vi behöver göra det nu, då det inte finns något sen. Lisa berättade även att SSU under de senaste femton dagarna värvat över 4000 medlemmar.

På avsnittet om infrastruktur så vann SSU en stor seger när de fick med partistyrelsen på deras motion om att ge ungdomar fri kollektivtrafik under sommaren.

En viktig del som lyftes in i de reviderade riktlinjerna var att vi Socialdemokrater driver att på för att Sverige ska vara världsledande i den gröna industriomställningen.

Sent på natten kom ett försök till kupp kring fiskeri. Ett ämne som i partistyrelsens förslag låg i stycket som inte skulle debatteras förrän lördag förmiddag. Tack vare vår delegationsledare Katarina blev övriga delegationer medvetna och efter en rätt irriterad debatt från talarstolen så tog ombudet som försökte driva igenom frågan tillbaka sitt yrkande till förmån för att ta upp det igen senare.

facebook Twitter Email