fbpx

Kongressens första dag

Med spända nerver, förväntningar, pirr och bifall på distriktsmotion

Kongressens första dag. Med spända nerver, förväntningar, pirr och känslan av att vara med om något stort och historiskt, drog Socialdemokraternas 41 ordinarie partikongress igång.

Kongressöppning med sång av Anna Karenina, hon ledde även allsång av Arbetets söner. Mattias Jonsson, partidistriktsordförande i Göteborg hälsade oss välkomna till Göteborg. Stefan Löfven höll ett starkt tal, hans sista tal som partiledare, och förklarade kongressen för öppnad. Kongressens första inbjudna gäst Susanna Gideonsson, ordförande för LO, höll ett starkt ideologiskt tal.

Innan debatterna i plena började så samlades ombuden i Temagrupper där de, tillsammans med partistyrelsens föredragande, fick möjlighet att diskutera skrivningar och försöka hitta jämkningar. Diskussionerna var givande och flera av ombudens inspel kom med i justerade förslag inför plenadebatterna.

Första avsnittet att hanteras i arbetsplena var området ”Vi bygger en strak organisation tillsammans”, som behandlade partiets nya stadgar samt partiets interna organisation med bland annat facklig politisk verksamhet.

GOS delegation drev på för att göra de nya stadgarna ännu lite bättre och fick gehör för flera ändringar i temagruppen.

Att vara aktiv i temagruppen gav verkligt resultat

Kvällens största framgång för delegationen var att Motion F26 från GOS bifölls i sin helhet efter diskussion i temagrupperna. Motionen handlar om stöd och rutiner samt utbildning i frågor rörande att hantera hot och hat, som kokar ner till vår demokratiska rätt till att ha ett fötroendeuppdrag utan att utsättas för hat och hot.

Kenneth G Forslund var först i plena med att ropa VOTERING och den ljuvliga meningen ”votering är begärd och ska verkställas” uttalades för första gången.

facebook Twitter Email