fbpx

Landsbygdsmiljarderna – För ett Sverige som håller ihop

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Vi har i vårt valmanifest presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Det gäller också välfärden i mindre kommuner med gles befolkning. Därför går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner.

För att hela Sverige ska stå starkt och ha en välfärd man kan lita på går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner som i många fall har gles befolkning. Förslaget berör 179 kommuner som alla har mindre än 30 000 invånare.

Tillskottet motsvarar 50 öre till 1 krona i kommunal skatt för de flesta kommuner som får del av pengarna. Hälften fördelas genom ett fast belopp oavsett kommunstorlek, resterande del fördelas per capita. För de minsta kommunerna tilldelas 6–10 miljoner kronor per år, större landsbygdskommuner med 20 000–30 000 invånare får 15–20 miljoner per år. Hur resurstillskottet ska användas ska beslutas lokalt i kommunen.

Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det är kommuner som ofta har lägre andel av invånarna i arbetsför ålder och tydligt högre kostnader för sina uppgifter bara på grund av avstånd och gleshet.

Resurserna ska ges årligen utöver tidigare beslutade statsbidrag och anslag och utöver det kommunala utjämningssystemet. Resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt kännedomen om behoven är bäst. Mycket kan man göra lokalt, men avstånd och gleshet i befolkningen är svårt att förändra. Vi står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Vårt förslag i korthet:

  • 2 miljarder kronor per år till landets mindre landsbygdskommuner.
  • Förslaget berör 179 landsbygdskommuner som alla har mindre än 30 000 invånare. ’
  • 1 miljard kronor fördelas jämnt oavsett invånarantal, resterande del fördelas per invånare.
  • Hur resurstillskottet ska används ska beslutas lokalt i kommunen.
facebook Twitter Email