fbpx

Ledarutbildning – Att leda partivänner

Att vara förtroendevald och företräda andra, att vara utvald är något stort. Att dessutom vara utsedd till gruppledare innebär att man tar ledarrollen för sin grupp och ansvarar för att gruppen når sina mål och fungerar bra tillsammans. Som gruppledare finns förväntningar på att man lever upp till ett gott socialdemokratiskt ledarskap. Vid sidan av det finns också förväntningar på att man är kunnig, kompetent, väl förankrad i verkligheten samt är beredd att stå upp för den socialdemokratiska politiken på många sakområden. Gruppledaren ska också vara bra på att förmedla budskap och värderingar, vara engagerad och förtroendeingivande.

Syftet med ”Att leda partivänner” är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik.

”Att leda partivänner” innehåller bland annat:

  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ledare för gruppen
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Retorik och politiskt språk
  • Tillsammans är vi starkare
  • Verktyg för vardagen i gruppen
  • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta: Ledarutbildningen löper över ett år på halvfart. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver de obligatoriska internaten.

Målgrupp: Du som leder en grupp inom partiet (exempelvis en styrelse) eller en grupp kopplat till ett offentligt uppdrag (fullmäktigegrupp, nämndgrupp eller bolagsstyrelsegrupp) eller en grupp inom Svenska kyrkan.
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 1000:- för hela utbildningen (Om du är medlem i ett LO-förbund – kontakta partidistriktet då LO ev kan stå för hela kurskostnaden)

Kurstid för ”Att leda partivänner”:
21 januari 2019 – 20 december 2019, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat 1, 2-3 mars 2019, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 1-2 juni 2019, Kommunikation som verktyg
Internat 3, 31 augusti -1 september 2019, Gruppdynamik – Att leda andra
Internat 4, 9-10 november 2019, Förverkliga vår politik

Anmälan: Senast 30 november 2018
till Sara Björnson

facebook Twitter Email