fbpx

Ledarutbildning steg 1 (L1A och L1B)

Att leda en idébärande organisation.

Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Det finns litteratur och teorier som beskriver vad det innebär att vara ledare i en idéburen organisation. Utbildningen utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Framtidspartiets intentioner genomsyrar också utbildningen. Syftet med utbildningen är att ge socialdemokratiska förtroendevalda kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft.

Som ledare menar vi samtliga personer med ett uppdrag inom partiorganisationen (medlemsvalda) samt som har offentliga förtroendeuppdrag där man representerar vårt parti (folkvalda).

Ledarutbildning steg 1 innehåller bland annat:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi och värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Viktigt att veta: Ledarskapsutbildningen genomförs som en distanskurs som löper över två terminer med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Utbildningen motsvarar studier på 50 procent.

Utbildningen ges vid flera tillfällen under mandatperioden för att alla förtroendevalda ska ha möjlighet att delta. Under 2018 startar två utbildningstillfällen, L1A och L1B (se tider nedan). I januari 2019 startar ”Ledarutbildning steg 2 – Att leda partivänner” som vänder sig till dig som leder en grupp inom partiet (exempelvis en styrelse) eller en grupp kopplat till ett offentligt uppdrag (fullmäktigegrupp, nämndgrupp eller bolagsstyrelsegrupp) eller en grupp inom Svenska kyrkan.

Internattillfällen för L1A:
Internat 1 – 9-11 november 2018 (start fredag kväll)
Internat 2 – 1-3 februari 2019 (start fredag kväll)
Internat 3 – 3-5 maj 2019 (start fredag kväll)
Internat 4 – 23-25 augusti 2019 (start fredag kväll)

Anmälan senast: senast 15 september, sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Internattillfällen för L1B:
Internat 1 – 23-25 november 2018 (start fredag kväll)
Internat 2 – 15-17 februari 2019 (start fredag kväll)
Internat 3 – 17-19 maj 2019 (start fredag kväll)
Internat 4 – 6-8 september 2019 (start fredag kväll)

Anmälan: senast 15 september, sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Målgrupp: Du som är förtroendevald, ledamot eller ersättare i kommun, region, distrikt, eller arbetarekommunens styrelse.
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 1000:- för hela utbildningen (Om du är medlem i ett LO-förbund – kontakta partidistriktet då LO ev kan stå för hela kurskostnaden)

 

Genom att anmäla dig till våra studier, godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.
Läs mer här

facebook Twitter Email