fbpx

Liberalerna är ivriga på klick

- men borde resa krav på ökade sociala insatser istället!

Att Liberalerna är desperata med under 3% av väljarstöd är begripligt, men deras allt mer ogenomtänkta förslag för att få genomslag i media känns allt annat än rimligt.

Nu senast är det förslag om att vräka familjer till gängkriminella. Det är fel på flera plan och jag återkommer till det.

När regeringen nu stadigt vridit åt skruvarna kring de kriminella gängen med effekten att rekordmånga våldsverkare sitter bakom lås och bom och fler och mer kraftfulla verktyg sätts i polisens händer. så måste också diskussionen om de sociala åtgärderna få ta plats i diskussionen.

Förbättrad integration, minskade klyftor, fler ändamålsenliga bostäder

Det krävs både tuffare tag mot kriminella som mot kriminalistens orsaker om vi ska få bukt med de kriminella gängen i Sverige. Här kommer en förbättrad integration, minskade klyftor, fler ändamålsenliga bostäder och kompensatoriska insatser i såväl förskola som grund- och gymnasieskolan.

Men, Liberalerna i sin iver på klick och medialt utrymme, lägger istället ett förslag som dels strider mot svenska rättsprinciper som förbjuder kollektiv bestraffning, dels står i strid med den mänskliga rättigheten till en bostad.

Jag tror och hoppas att de flesta människor tänker längre än ledningen i Liberalerna och ser igenom detta populistiska förslag och istället reser krav på ökade sociala insatser tillsammans med de pågående och kommande lagskärpningar som leder till ökade polisiära muskler på riktigt, så knäcker vi gängen och ger ungdomar en bättre framtid.

Joakim Järrebring, riksdagsledamot

facebook Twitter Email