fbpx

Medlemsutbildning steg 1 & 2

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning syftar till att ge varje medlem förutsättningar att stärka sin kunskap om vår politik, ideologi och historia.

 

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar. I steg 1 handlar medlemsutbildningen också om att uppmuntra och se till att medlemmar får verktygen för att kunna kanalisera sitt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man själv tycker och tänker, i tal och skrift. Steg två i Socialdemokraternas medlemsutbildning genomsyras därför av ett kommunikations och opinionsbildningsperspektiv. Vi går dessutom igenom det parlamentariska arbetet som vid sidan av folkrörelsearbetet basen för det socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. Det är viktigt att man har koll på hur det parlamentariska systemet ser ut och hur man kan påverka.

Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå medlemsutbildning, antingen i den egna arbetarekommunen eller i partidistriktets regi. På distriktsnivå genomförs Medlemsutbildning 1 under våren och steg 2 till hösten.

Medlemsutbildning steg 1 innehåller bland annat:

 • Aktuell politik
 • Vår ideologi – Socialdemokratins grundläggande värderingar
 • Vår historia – Socialdemokratins framväxt och genombrott
 • Vår organisation – Folkrörelsen
 • Grundläggande Mötesteknik
 • Framtidspartiet

Datum för årets Medlemsutbildning steg 1, som består av sex träffar:

Träff 1 – Onsdag 25 april, kl 18:00 – 20:30
Träff 2 – Torsdag 3 maj, kl 18:00 – 20:30
Träff 3 – Tisdag 8 maj, kl 18:00 – 20:30
Träff 4 – Måndag 14 maj, kl 18:00 – 20:30
Träff 5 – Onsdag 23 maj, kl 18:00 – 20:30
Träff 6 – Tisdag 29 maj, kl 18:00 – 20:30

Målgrupp: Medlemsutbildningen vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya som de som varit med i partiet en tid.
Anmälan: senast 20 april, sara.bjornson@socialdemokraterna.se
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra Strandgatan 2, Kungälv

Redan nu kan du anmäla dig till Medlemsutbildning steg 2 i höst!

Medlemsutbildning steg 2 innehåller bland annat:

 • Opinionsbildning
 • Vår ideologi – en socialdemokratisk maktanalys
 • Vår historia – från folkhem till nutid
 • Vår ideologi – en Socialdemokratisk strategi
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet
 • Att skriva politiskt

Datum för årets Medlemsutbildning steg 2, som består av sex träffar:
Träff 1 – Måndag 5 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 2 – Tisdag 13 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 3 – Torsdag 22 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 4 – Onsdag 28 november, kl 18:00 – 20:30
Träff 5 – Måndag 3 december, kl 18:00 – 20:30
Träff 6 – Tisdag 11 december, kl 18:00 – 20:30

Målgrupp: Medlemsutbildning steg 2 vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya som de som varit med i partiet en tid och som tagit del av medlemsutbildning steg 1.
Anmälan: senast 1 november, sara.bjornson@socialdemokraterna.se
Plats: Distriktsexpeditionen, Västra Strandgatan 2, Kungälv

facebook Twitter Email