fbpx

Metodmaterial och mallar årsmöten

Mallar årsmöte:
Mall Arbetsordning för digitala årsmöten
Mall Dagordning årsmöte
Mall Kallelse årsmöte
Årsmötesrapport (att skicka in till partidistriktet efter årsmötet)

Mallar för Zoom:
För att lättare kunna följa med på ett digitalt möte, kan en powerpoint vara ett stöd
Mall Hela årsmötet digitalt ppt presentation
Mall ZOOM startbild till mötet
Mall Zoom-tips

Referensmaterial:
Grundstadgar för Socialdemokraterna

facebook Twitter Email