fbpx

När statsminister Stefan Löfven besökte distriktet

En solig men blåsig söndag, samma dag som Almedalsveckan invigdes, inledde statsminister Stefan Löfven sin resa igenom landet. Flera av de som tv intervjuade menade att de tyckte det var bra att statsministern träffade folk ute i landet och inte bara de som har möjlighet att ta sig till Almedalen. Resan inleddes i vårt partidistrikt och här kan du läsa om den dagen ur en ombudsmans perspektiv.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Planerandet hade såklart pågått i flera veckor innan. Allt måste klaffa och det är ett minutschema som ska fungera. Mängder med folk från distriktet har varit med i planeringen, med allt ifrån att bolla vilka orter som bör besökas, förslag på företagsbesök, kontakt med företag, bokning av plats för det öppna mötet, kontakt med lokala journalister med mera.

Som försteombudsman är det min roll att hålla koll på schemat, ha helhetsgreppet och kontakten mellan statsministerns stab och de lokala besöken. Under själva dagen var det mest praktiska att köra minibussen med stabfolket, se till att tider hölls och att rätt personer befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Ola Johansson, valkretsombudsman,  fick rollen att hela tiden vara steget före delegationen under dagen. Att åka innan och se till att allt var i ordning och folk på plats som skulle vara där. Förutom partidistriktets personal fanns både Patrik Karlsson, distriktsordförande, och Janette Olsson, vice ordförande, med under hela dagen.

Det officiella schemat för dagen började först i Skärhamn, men för att ta oss dit mötte vi upp med Kustbevakningen i Marstrand. Blåsten var ett litet orosmoln, både för hur fartyget skulle kunna lägga till på de olika orterna och för själva resan över, men jag hade preparerat mig själv med åksjuketuggummi. Miguel Odhner, kommunalråd i Kungälv, fick möjligheten att hälsa välkommen till Marstrand samt att byta några ord med statsministern. Statsministern passade på att hälsa på Joel som gjorde sin första dag på sommarjobbet på Gulf Marstrand, innan han mönstrade på KBV032 som skulle ta oss till Skärhamn.

Väl på plats på Kustbevakningens fartyg, efter en obligatorisk säkerhetsgenomgång, tog vi alla plats på kommandobryggan. När vi kom ut på mer öppet vatten fick statsministern möjlighet att styra fartyget. Det var blåsigt och rätt gungigt, men han klarade det med bravur. Kustbevakningen (och även sjöräddningen) är ju fantastiska. När det blåser hårt och de flesta andra väljer att gå i hamn och segeltävlingar avbryts på grund av hård blåst – då finns de där för att trygga våra kuster och hav.
De jobbar på fartyget dygnet runt under ibland ganska lång tid. Jag stod och pratade med en av besättningsmännen och hon berättade att just det här fartyget var fem år gammalt och att varje besättningsman har sin egen hytt med dusch och toalett. Att kunna dra sig undan till sitt eget lilla krypin var det flera som sa var oerhört värdefullt när de jobbar och lever så oerhört tätt som de gör på fartyget. De berättade också att stora delar av Kustbevakningens flotta består av fartyg som är över 30 år gamla och där är arbetsmiljön mer ansträngande, både fysiskt och psykiskt. Dessa gamla fartyg behöver modifieras och moderniseras för att kunna bibehålla samma höga miljöberedskap som de har idag. Strömmar gör att eventuella utsläpp i samband med kollisioner, grundstötningar, överbunkringar m.m. som sker i Skagerack/Kattegatt eller runt Jylland förr eller senare hamnar på Bohuskusten, och just detta pratade Stefan Löfven om i inledningen till sitt tal senare på kvällen.

Väl framme i Skärhamn fick vi åka ribbåt in till piren. Det var en stor samling med journalister och Tjörnbor som mötte upp och arbetarekommunens ordförande, Benny Halldin, tog emot och välkomnade till Tjörn. Här fick vi se en samverkansövning mellan sjöräddningen och räddningstjänsten. Scenariot var en båt i brand och en person som hoppade i vattnet och blev medvetslös. Branden släcktes och personen bärgades till land med en kanot. Efter sjöräddningsövningen var det dags för pressen att få göra sina intervjuer och vi andra kunde samtala med personalen från både Kustbevakningen, sjöräddningen och räddningstjänsten. Sjöräddningen och räddningstjänsten är just nu inne i en intensiv övningsperiod för att bli ännu bättre på det de gör. Under tiden vi stod och pratade och väntade på att ta ett gemensamt foto fick sjöräddningen larm om en båt som kört in i en bergvägg i Marstrand så de lämnade oss innan vi hann ta en bild.

Efter lunchen åkte vi in till Stenungsund och Borealis. Ett besök på deras krackeranläggning stod på schemat. Kemiindustrin i Stenungsund är igång dygnet runt, året runt. Säkerheten var rigorös och alla mobiltelefoner fick lämnas utanför själva anläggningen. Jag kan erkänna att det kändes lite naket att inte ens kunna ta bilder. Vi gick till kontrollrummet där vi fick möjlighet att träffa skiftlaget som jobbade.

Sedan gick vi vidare till en av ugnarna, där vi fick möjlighet att gå upp en bit och titta in i en av dem innan färden fortsatte uppåt. Själv valde jag att vända nedåt och hävdar bestämt att någon var tvungen att hålla ställningarna på marken. Där nere fick jag möjlighet att prata med Majvor som är huvudskyddsombud på Krackernaläggningen. Hon berättade om hur de gör för att ta in vatten från havet för att kyla anläggningen och de kontroller som görs på vattnet innan det går tillbaka till havet. Hon berättade om hur det går till när de facklar, varför de facklar och hur de gör för att minska röken. Vi tittade på de äldre ugnarna som är på gång att byggas om och jag fick reda på att jag på grund av min höjdrädsla aldrig kommer att få jobb på Krackern. Jag har en speciell känsla för metall och att få möjlighet att se denna anläggning var lite som en flickdröm som gick i uppfyllelse. Jag hoppas att jag får möjlighet att komma tillbaka någon gång, för de som var upp på ugnen sa att utsikten var spektakulär och om jag börjar ladda redan nu kanske jag vågar ta mig upp nästa gång. Kanske…

I och med att besöket på Borealis var över, övergick dagen från att vara ett regeringsbesök till att vara ett partiarrangemang. Innan mötet i Kulturhusparken samlades några ur partiet för en middag tillsammans med vår partiordförande. Det var främst representanter från de arbetarekommuner vi besökt under dagen, men även SSU-distriktets styrelse samt representant både från S-kvinnor och Tro och Solidaritet deltog. Stefan pratade både om kommande valrörelse och om hur regeringen jobbar på att minska arbetslösheten. Extratjänster är fullt subventionerade anställningar som kan användas i offentlig finansierad verksamhet och de är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden

I Kulturhusparken hade ett stort antal volontärer samlats för att hjälpa Sara, partidistriktets verksamhetsassistent, att rigga det öppna mötet. Klockan 18.00 började Stenungsundsbandet Gustav Blooms orkester att spela och arbetarekommunen bjöd på korv och politiska samtal. Åhörare samlades och vädret var fint men fortfarande väldigt blåsigt. Klockan 18.30 hälsade Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i Utrikesutskottet, Stefan välkommen upp på scenen. Stefan talade om miljön i havet, att vi sänkt skatten för pensionärerna och att vi kommer att fortsätta att sänka skatten för pensionärerna. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas på samma sätt. Efter talet klev Patrik Karlsson, distriktsordförande, och Aylin Fazelian, SSU-distriktets styrelse och S-kvinnors förbundsstyrelse, upp som moderatorer för de frågor som publiken fått lämna in. Det var frågor om plikt och rätt, trygghet, asylfrågor och en massa annat. Janette Olsson från Stenungsund tackade Stefan med blommor och det gavs möjlighet att få ta en selfie med Stefan. Det var oerhört många som ville ta chansen att fotas ihop med statsministern och vi försökte i första hand att se till att barnen fick komma fram. Det var några som ville ha en autograf, någon ville ha en bok signerad och andra hade listor, förslag eller gåvor att lämna över. Allt som lämnades in kommer till staben och statsministern för att gås igenom vid ett lugnare tillfälle. Även de frågor som publiken lämnade in och som inte hann ställas lämnades över till staben.

Efter det öppna mötet fick Janette Olsson och jag möjligheten att tillsammans med statsministern och staben summera dagen. Där fick vi även möjligheten att diskutera problematiken med att sitta i opposition i regionen när S är med och regerar landet. Vi fick även möjlighet att diskutera partikongressens beslut om trålningsförbud, ett förbud som slår hårt mot Västkusten. Kongressdelegationen från Göteborgsområdet, tillsammans med övriga distrikt på Västkusten, valde att gå på partistyrelsens förslag till beslut men det beslutet röstades ner av en majoritet på kongressen. Vi har nu fått framföra våra synpunkter på ett hållbart räkfiske till statsministern och vi kommer att fortsätta att jobba på en ändring i det beslutet!

Det har varit mycket planerande och roddande inför besöket, men redan dagen efter meddelade jag Stefan och hans stab att vi i partidistriktet är redo för nästa besök (när det nu kan bli, det är ju inte var dag statsministern kommer!) och att vi då kommer att jobba på att göra en perfekt dag ännu bättre!

Stort tack alla som var med och gjorde denna dag möjlig!

Catrin Wikblad
Försteombudsman
Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

facebook Twitter Email