fbpx

Nu behöver barnen som flyr från Burma ditt stöd

De senaste veckorna har våldsamheterna mot folkgruppen rohingya i Burma intensifierats. Militären dödar män, kvinnor och barn och bränner hela byar. Fler än 400 000 rohingyer har flytt över gränsen till Bangladesh. FN kallar attackerna mot minoritetsbefolkningen för ”ett skolboksexempel på etnisk rensning”.

De flesta som flytt är barn, och det är barnen som drabbas värst. Därför startar Palmecentret en insamling för att bygga skolor och trygga platser för barnen som flytt till Bangladesh och som lever utanför flyktingläger. Där ska de kunna leka, få undervisning och äta näringsrik mat varje dag, samtidigt som de får möjlighet att bearbeta det som de har varit med om.

Majoriteten av människorna som har flytt får inte plats i de officiella flyktingläger som upprättats i Bangladesh – utan lever på tillfälliga, osäkra boplatser. Myndigheterna förbjuder att hjälp distribueras till dem som inte befinner sig i flyktinglägren. Deras situation är akut.

Olof Palmes internationella center har arbetat för fred, demokrati och utveckling i Burma i 20 år. Vårt arbete är långsiktigt, men den etniska rensningen i Burma som tvingat rohingyer på flykt skapar en kris som kräver omedelbar hjälp. Pengarna som samlas in ska bland annat gå till stöd till den brittiska organisationen Children on the edge, som ska anlägga cirka 40 trygga platser för barnen som har flytt till Bangladesh.

Samtidigt är det oerhört viktigt att rohingyer kan göra sina egna röster hörda. En del av de pengar som samlas in ska därför kanaliseras till Kaladan Press Network, som är en oberoende nyhetsbyrå för rohingyer. Kaladan Press ingår i ett nätverk av organisationer som Palmecentret har stöttat under många år.

Vi använder också en del av pengarna till att fortsätta vårt långsiktiga arbete i Burma.

Ge ditt bidrag till Trygga platser.

facebook Twitter Email