fbpx

OPPOSITIONENS BILD AV EN PASSIV REGERING ÄR VERKLIGHETSFRÅNVÄND

Covid-pandemin är en av de största kriser som drabbat Sverige i modern tid. Utan regeringens satsningar på sjukvården och arbetsmarknaden hade människor drabbats mycket hårdare än vad de har gjort. A-kassan har förstärkts och omfattar fler människor, ett nytt system för korttidspermittering har införts och räddat hundratusentals jobb.

De insatserna är helt och hållet den socialdemokratiskt ledda regeringens förtjänst och det hade sett väldigt annorlunda ut om en högerregering suttit vid makten. Men det är inte bara nu som den Socialdemokratiska regeringen har kavlat upp ärmarna och fått saker gjorda.

Sedan valet 2014 har regeringen sett till att 350 000 personer har kommit ut i arbetslivet och fått jobb, varav över 100 000 fler anställda i välfärden ger en viktig ökning av antalet sysselsatta i kommunfinansierad verksamhet i förhållande till befolkningen. Det har även tillkommit 140 000 nya utbildningsplatser för de som söker sig en ny bana i livet, eller vill få en bättre chans på arbetsmarknaden.

Innan den historiska satsningen på välfärden 2020 så gjorde regeringen den största bostadspolitiska satsningen på minst 20 år. År 2018 färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 och över hälften var hyresrätter, vi ligger sedan 2017 på en positiv balans vilket gör att bostadsbristen minskar för första gången på flera årtionden.

Redan 2014 höjdes barnbidraget med 200 kronor i månaden och underhållsstödet för barn yngre än 15 år höjdes med 150 kronor per barn och månad 2018, det är reformer som skapar med jämlika förutsättningar för våra barn.

Nu till hösten levererar vi även på första delen av pensionärslöftet, för att pensionärer främst inom LO-yrken ska få upp till 5000 kronor mer i plånboken per år och vi fortsätter arbeta för att höja arbetsgivarnas pensionsavsättningar för högre pensioner för alla.

Mellan 2014 och 2018 hade regeringen som mål att anställa tio tusen fler poliser till 2024, tillsammans med historiskt stora satsningar på polisen samt att fördubbla antalet som utbildas till polis. Nu finns dessutom polisutbildningar i Borås och Malmö. 

Vi är på god väg och har redan rekordmånga poliser i landet. Regeringen har drivit igenom ökat stöd till brottsoffer, straffrabatt för ungdomar mellan 18-20 år slopades för brott med minimistraff ett års fängelse eller mer och ett center mot våldsbejakande terrorism har inrättats. Morden bland unga gängkriminella måste stoppas. Den senaste tiden har många skyldiga kunnat sättas i fängelse. Under hösten kommer fler lagändringar för att pressa tillbaka de kriminella gängen och få stopp på skjutningarna.

Innan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 var den svenska och europeiska transportsektorn avreglerad. Den s-ledda regeringen beslutade därför att snabbt genomföra omfattande åtgärder för att skapa ordning och reda på våra vägar. Vi införde klampning, skärpte beställaransvaret, höjde sanktionsavgifterna och vi tog ledningen i arbetet inom EU för att få mobilitetspaketet på plats. Som en del i arbetet tillsatte också regeringen 2019 en utredning för att komma med förslag på hur kontrollerna inom yrkestrafiken kan förbättras.

För att Sverige ska leva och växa har även stora tillskott för upprustning och nybyggnation av vägar och järnvägar – i hela landet.

2014 fick Sverige även världens första feministiska regering som ska få Sverige att bli världens mest jämställda land. Det är en stor milstolpe på vägen, men det är mycket kvar att jobba mot.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor pekades tidigt ut av regeringen som ett prioriterat område. Som ett resultat har bland annat samtyckeslagstiftningen införts, straffen för grov våldtäkt och grov misshandel har höjts – men även ett stärkt skydd mot trakasserier och skärpta påföljder vid överträdelse av kontaktförbud. Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter nu i oförminskad styrka.

Den politiska oppositionen försöker måla upp en bild av att regeringen agerar långsamt eller inte gör någonting alls, men det är en verklighetsfrånvänd bild som inte alls stämmer överens med sanningen. 

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S)
Aylin Fazelian, riksdagsledamot (S)
Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email