fbpx

Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Valrörelsen är därför en angelägenhet för hela organisationen, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det.

Om valet i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år. Då får alla medlemmar som är 16 år eller äldre chans att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Förtidsröstningen börjar den 6 september
Valdagen är den 19 september 2021

Det är följande församlingar vi väljer till:
Kyrkofullmäktige – den lokala församlingen där man bor
Stiftsfullmäktige – den regionala nivån med biskopen
Kyrkomötet – den nationella nivån med ärkebiskopen


Patrik Linde är kyrkoansvarig på partidistriktet

Denna sida kommer fortlöpande att uppdateras med information

facebook Twitter Email