fbpx

Hot och våld i valrörelsen

Varmt välkommen till en kväll kring något som kanske ligger och lurar i bakhuvudet nu när vi går in i valrörelsen. Vad bör jag tänka på när jag står på gator och torg? Vad är rimligt att acceptera och vart går gränsen för när det ska anmälas? Vem kan ta hjälp av kommunens säkerhetsavdelning? Och…

Läs mer

Det största orosmomentet

Privatiseringsreformerna har lett till en alltmer ojämlik fördelning av vård

Den ojämlika vården är ett av de största orosmomenten för mig som regionpolitiker. De privatiseringsreformer som gjorts de senaste decennierna har lett till en alltmer ojämlik fördelning av vård, mellan stad och land, och mellan olika grupper i samhället. Som Socialdemokrat anser jag att valfriheten är positiv men är kritisk till den marknadslogik som kommit…

Läs mer

Distriktskongress 2022

Göteborgsområdets partidistrikt samlas för distriktskongress 2022, lördag den 2 april i Folkets Hus, Mölndal Alla medlemmar är välkomna att närvara men bara valda ombud har rösträtt.Vill du närvara som gäst meddelar du detta till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se Handlingar Förslag på dag- och arbetsordning, samt styrelsens och valberedningens förslag Verksamhetsberättelse Årsrapporter Motioner Du som är ombud får handlingarna…

Läs mer

Valberedningens förslag till riksdags- och regionfullmäktigelista

Valberedningen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet presenterar nu sitt förslag till riksdags- och regionfullmäktigelista. -Det har varit ett utmanande men roligt arbete att få vara med och ta fram det bästa laget för distriktet, säger Benny Andersson, sammankallande i distriktets valberedning.

Under december, januari och februari har valberedningen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet intervjuat ett stort antal kandidater till både riksdag och region och efter ett hårt arbete kunde valberedningen igår presentera förslaget för distriktets Samråd. Samrådet består av representanter från distriktets arbetarekommuner, distriktsstyrelse och sidoorganisationer där tanken är att kunna föra en dialog med valberedningen om…

Läs mer

Ukrainas sak är vår!

Det som händer nu är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Ryssland bryter mot internationell rätt när de angriper ett grannland. Ryssland måste omedelbart upphöra med sina attacker och dra sig tillbaka från Ukraina. Det mänskliga lidandet vi nu bevittnar måste få ett stopp. Vi fördömer kraftfullt Rysslands pågående invasion av Ukraina. Den ryska invasionen av…

Läs mer
facebook Twitter Email