fbpx

Patrik Karlsson invald i partistyrelsen

Under tisdagseftermiddagen valde partikongressen en ny partistyrelse. Patrik Karlsson, ordförande i Göteborgsområdets partidistriktet, valdes till siste ersättare och tar därmed klivet in i historieböckerna.

Patrik blir historisk dels som Socialdemokraterna i Göteborgsområdets förste representant i partistyrelsen samt för att kongressen för första gången officiellt använde partidistriktets namn. Under hela kongressen har nämligen våra ombud räknats upp under de gamla distriktens namn; Bohuslän och Norra Älvsborg. Detta därför att de reviderade stadgarna om våra nya partidistrikts namn inte träder i kraft förrän efter kongressens avslutande. Men när det kom till valet av partistyrelse syntes faktiskt ”Göteborgsområdet” för första gången på skärmarna i kongresshallen.

”Jag är hedrad över att blivit vald som ersättare i den Socialdemokratiska partistyrelsen”, säger Patrik. ”Jag är glad över det förtroende som visats mig från partikamrater i Göteborgsområdets partidistrikt och som nominerat mig. Tack för det!”

Partistyrelsen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ mellan kongressperioderna och består av 25 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter samt ledamöter och suppleanter från verkställande utskottet. Patrik tar nu över platsen efter Kenneth G Forslund som innehaft den hedrande platsen som siste ersättare för Bohuslän i åtta år.

”Min 30 år långa politiska bana har lärt mig att det är i dialogen och i förankring med partimedlemmar som partiet växer sig starkt. Den erfarenheten tar jag med mig in i partistyrelsen och det tänker jag påminna partistyrelsen om varje gång dom händelsevis skulle glömma det”, avslutar Patrik

facebook Twitter Email