fbpx

Pressen på Irans regim måste öka

Vi fördömer å det starkaste de brutala övergrepp som nu sker mot befolkningen i Iran och särskilt mot de kvinnor och ungdomar som kämpar för sin frihet och sin rätt att leva ett liv utan diskriminering, förtryck och våld.

I över en månad har befolkningen i Iran protesterat mot regimen och för sin frihet.
De som går i fronten för frihetskampen är de som själva är starkast utsatta för diskriminering, förtryck och våld – nämligen de unga kvinnorna i Iran.

Alla människors rätt till frihet och trygghet är helt grundläggande och det internationella samfundet måste med full kraft fördöma den iranska regimens agerande och ge sitt fulla stöd till flickornas och kvinnornas kamp för att leva sina liv i frihet.

Protesterna har mötts med brutalt våld, massarresteringar och skarpa skott på öppen gata. Men folket viker sig inte, och deras kamp måste vara vår!

När de unga kvinnorna i protest ropar ”Kvinna, liv, frihet” skakar grunden för Irans regim. Nu behövs också våra fortsatta protester, för att denna revolution inte ska resultera i ett ännu mer slutet Iran. De demonstrationer som pågår inom och utanför Iran måste följas upp i konkret handling av det internationella samfundet.

Vi kommer att fortsätta kräva att den nya högerregeringen sätter press på Irans totalitära regim och att EU och FN tillämpar kraftiga sanktioner med fokus på mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. 

Göteborgsområdets socialdemokratiska riksdagsledamöter
Kenneth G Forslund
Aylin Fazelian
Joakim Järrebring

facebook Twitter Email