fbpx

Skolpengen är inte till för friskolekoncerner

Svensk skola dras isär. Vi kan inte fortsätta överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler och ökar på skolsegregationen. Det är dags att fler partier agerar för att bryta segregationen och ge skolan de resurser som behövs, skriver riksdagsledamoten Aylin Fazelian

Kunskapsresultaten ökar nu i Sverige och fler klarar skolan, men fortfarande är det för många elever som inte uppnår gymnasiebehörighet efter nionde klass. I Västra Götalands län gick förra året över 2 814 elever ut från grundskolan utan möjlighet att ta nästa steg. För Socialdemokraterna är detta oacceptabelt. Det är dags att fler partier agerar för att bryta skolsegregationen och ge skolan de resurser som behövs. Och då behöver skolvalet och skolpengen förbättras och bli mer rättvisa.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför låtit en utredning ta fram en rad förslag som skulle förbättra svensk skola och öka jämlikheten. Utredaren föreslår bland annat ett gemensamt skolval med mer rättvisa och tydliga urvalsgrunder och en bättre utformning av skolpengen, som i dag överkompenserar friskolorna.

Remissvaren för utredningen är övervägande positiva. Men föga förvånande protesterar en rad vinstdrivande skolkoncerner. Internationella Engelska Skolan skriver i remissvaret att de ”avvisar utredningen i dess helhet”. Man vill behålla sina egna köer och menar att förslaget om att ändra skolpengen skulle ”stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor”.

Denna expandering är tydlig bland annat i Göteborgsområdet, exempelvis i Härryda, Lerum och Partille. I Härryda vill IES slå upp portarna för 600 elever. Etableringen som påhejas av de borgerliga partierna skulle skapa uppemot 1000 tomma skolbänkar i kommunen och tillföra en ökad vinst till aktiebolaget IES. Men skolpengen är inte till för friskolekoncerners möjlighet att expandera och vinst, utan för eleverna.

Dessutom gäller inte ”lika villkor” som borgerliga politiker och friskolelobbyn ofta värnar. Friskolor får i dag samma ersättning per elev som kommunala skolor, trots att kommunala skolor både har ett större samhällsansvar och större omkostnader. Till skillnad från friskolor har kommuner en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn en skolplats. Detta betyder att kommunala skolor ständigt måste ha beredskap att kunna ta emot nya elever. En sådan beredskap innebär högre kostnader och därför är det också rimligt att kommuner får göra avdrag för dessa kostnader i fördelningen av skolpeng. I dag överkompenseras friskolor för kostnader de inte har. I stället ger en hög skolpeng och låga personalkostnader höga vinstmarginaler för aktieägarna.

Genom att attrahera elever från studievana hem som kräver mindre resurser kan vinstdrivande friskolor bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Detta genom att ha lägre lärarlöner, lägre lärartäthet och en lägre andel legitimerade lärare. Sammantaget har den svenska marknadsskolans vinstintresse lett till att resurser går till aktieägare i Luxemburg i stället för våra barn.

Svensk skola dras isär. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka. Då kan vi inte tillåta att friskolorna får ha egna köer som sätter skolvalet ur spel för barn som fötts sent på året eller flyttat över en kommungräns. Vi kan inte överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler.

Vi socialdemokrater står bakom varje elevs rätt att välja sin skola. Men det måste ske på rättvisa grunder och resurser måste fördelas på ett mer effektivt sätt. Det är glädjande att Liberalerna nu håller med oss om att skolpengssystemet måste reformeras och kötid som urval tas bort. Fler partier behöver våga se marknadsskolans enorma misslyckande.

Egentligen är det självklart: En jämlik och likvärdig skola förutsätter ett gemensamt skolval som alla barn kan vara med i och en rättvis skolpeng. Det svåra blir nu att övertyga en majoritet i Sveriges riksdag om dessa självklarheter. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan.


Aylin Fazelian (S)

Riksdagsledamot Västra Götalands läns västra och ledamot i utbildningsutskottet
Ordförande Socialdemokraterna Göteborgsområdet 

Debattartikeln är tidigare publicerad i Expressen 210112

facebook Twitter Email