fbpx

Sossarna styr INTE på en SD-M-Kd budget!

Nu blir det många siffror. Men det är viktigt.

Det är viktigt för att visa att det inte alls är så att vi socialdemokrater styr med någon annans budget. Statsbudgeten består av nästan 1 200 miljarder kronor. Det de högerkonservativa har lyckats enas om är förslag på ca 20 miljarder. Det innebär att man bara lyckats komma överens om mindre än 2 procent av budgeten. Dessutom är det så att det fanns skattesänkningar om 8 miljarder i vårt förslag. Egentligen är det bara 10 miljarder som ändras.

Det är inte en budget. Det är inte ett rimligt regeringsalternativ. Det är inte tre partier som kan enas.

De högerkonservativa har lyckats komma överens om mindre än 2% av budgeten!

Det vi socialdemokrater nu måste komma ihåg är att lyfta fram all den otroligt bra politik som finns i statsbudgeten för 2022. Alla de höjningar av generella statsbidrag som S tidigare har beslutat om finns kvar. Det innebär helt enkelt stabila och stora ökningarna av resurserna till kommuner och regioner.

Vad är det mer som kommer att genomföras? Höjningarna av A-kassan blir kvar. Nivån på sjukpenningen blir högre. Man ska inte behöva bli fattig för att man blir sjuk. Funktionsnedsatta får bättre ekonomi. Satsningar på vägar och järnvägar som är de största i modern tid. Den som har blivit utsliten på jobbet ska inte behöva ta ut tidig pension utan få sjukersättning istället – den så kallade Trygghetspensionen blir verklighet.

Den nye statsminister som gått in i rollen med mest erfarenhet och kompetens, Magdalena Andersson, styr nu landet. Vid sin sida har hon nu en socialdemokratisk enpartiregering med en spännande mix av erfarna statsråd och nya kompetenta och kommunikativa förmågor. Alla taggade för uppgiften att vända på varenda sten för att bryta segregationen och den grova brottslighet som bryter ner vårt land. Att driva på för en klimatomställning i absolut framkant där de nya gröna jobben växer fram. Och inte minst, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Skattepengar ska gå till barnen i skolan och de gamla, inte till multinationella koncerner och välfärdsbedragare.

Vi är så taggade för att ta Sverige framåt för Sverige kan bättre! Hoppas att du är lika taggad för att driva på för mer socialdemokratisk politik i den kommande valrörelsen. Nu kör vi!

Göteborgsområdets socialdemokratiska riksdagledamöter

Kenneth G Forslund
Paula Örn
Joakim Järrebring

facebook Twitter Email