fbpx

Stor risk att Autoliv gör ett misstag

Vi tycker Autolivs ledning kunde vara mer transparenta i sin kommunikation om sitt beslut att flytta produktion från Sverige till bland annat Rumänien.

Risken är stor att Autoliv begår ett misstag när de flyttar delar av sin produktion från Vårgårda till Östeuropa. Vi tycker Autolivs ledning kunde vara mer transparenta i sin kommunikation om sitt beslut att flytta produktion från Sverige till bland annat Rumänien.

Vilka effektiviseringsvinster är det bolaget räknar med att uppnå?

Inte sällan visar det sig nämligen att tillverkning utomlands är dyrare än vad företagen trott. Per Hilletofth som är professor i logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping har i sin forskning kunnat visa att företagsledningar ofta missar att beräkna alla de kostnadsökningar som följer av en utflyttning.

Syftet när företag flyttar jobb från Sverige till Östeuropa är sällan som de argumenterar att de ska bli mer effektiva genom ökad produktivitet. Nej, det är genom att minska sina kostnader de räknar med att förbättra sin konkurrensförmåga jämfört med sina konkurrenter.

Eftersom lönerna för arbetare och miljöreglerna nästan alltid är sämre eller till och med väsentligt sämre än i Sverige, är det alltså löntagare och miljön som får ta notan för bolagets strävan att hävda sig bättre i konkurrensen.

Men som vi redan påpekat visar sig åtgärden att flytta produktion utomlands oftast inte medföra några konkurrensfördelar, då nya kostnader äter upp vinsten av lägre lönekostnader och miljöskatter.

Många företag som gjort som Autoliv, har sedan ångrat sig och flyttat hem sin produktion igen. Utöver att kostnader man inte räknat med blivit tydliga finns en rad andra nackdelar dessa företag upplevt med flytt av produktion till utlandet; Långa ledtider, bristande flexibilitet, långt avstånd mellan utveckling och produktion och kommunikationssvårigheter är de vanligaste skälen till återflytt.

Produktivitetsutvecklingen i Sverige är fortsatt på mycket hög nivå jämfört med både övriga Europa och USA. Man kan ha olika syn på hur man ser på möjligheterna till en god produktivitetsutveckling framåt, men de flesta bedömare är överens om att det är innovationer och ny teknik som kommer ha störst betydelse.

I en FN-studie från 2019 visar att Sverige är näst bäst i världen på innovation och i EU:s forskningsindex ligger Sverige på pallplats med endast Danmark och Nederländerna före sig. Frankrike ligger på EU snittet och Rumänien i bottenskiktet ihop med Litauen och Bulgarien.

Så, återigen, vilka effektiviseringsvinster är det Autoliv räknar med att uppnå med att flytta produktion utomlands?

Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S)

Christine Marttila, ordförande LO-Väst

Daniel Kristoffersson, facklig ledare för S i Göteborgsregionen

facebook Twitter Email