fbpx

Digital studiecirkel kring Kulturpolitik

Kultur och bildning är en bärande del av det socialdemokratiska samhällsbygget. Om vi ska klara av att utforma slagkraftiga politiska förslag för framtiden, behöver vi goda processer för att ta vara på varandras idéer och kunskaper.

”Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Men de är också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. De är ett mått på samhällets värdighet.”

Vi startar en digital studiecirkel i Kulturpolitik, för att tillsammans vara med och ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram.

När?: Första träffen blir den 27 augusti klockan 18:30 – 20:00
via det digitala mötesrummet Zoom
Då bestämmer vi tillsammans de fortsatta studietillfällena

Anmälan skickas till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se senast 23/8

facebook Twitter Email